Doanh nghiệp tại Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG MINH PHÁT

Mã số thuế: 3301703883 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kiều Vân
Địa chỉ: Nhà 11 Kiệt 64 Nguyễn Sinh Cung, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH MTV VỆ SINH CÔNG NGHIỆP PHƯỢNG HOÀNG

Mã số thuế: 3301703308 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Phượng
Địa chỉ: 05 Nguyễn Phan Chánh, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TPWIN

Mã số thuế: 3301699531 - Đại diện pháp luật: Thái Văn Tâm
Địa chỉ: 01 Nguyễn Sinh Cung, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN AN QUỐC

Mã số thuế: 3301699429 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quốc
Địa chỉ: 21 Tùng Thiên Vương, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH MTV SYSME

Mã số thuế: 3301696851 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Quang
Địa chỉ: 19 Lâm Hoằng, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TĐT

Mã số thuế: 3301695689 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Minh Tuấn
Địa chỉ: 143 Nguyễn Sinh Cung, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐĂNG KIỂM HOÀNG GIA

Mã số thuế: 3301695199 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Choi
Địa chỉ: 01 Điềm Phùng Thị, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ WIN WIN

Mã số thuế: 3301694540 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Choi
Địa chỉ: Số 01 Điềm Phùng Thị, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICID CHÂN MÂY

Mã số thuế: 3301694300 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Tuấn
Địa chỉ: 58 Phan Văn Trường, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN BẢO KÝ

Mã số thuế: 3301694036 - Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Thương
Địa chỉ: 15 Nguyễn Khoa Vy, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH TECH DOOR

Mã số thuế: 3301692737 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Anh Tuấn
Địa chỉ: 31 Ưng Bình, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH ĐHH

Mã số thuế: 3301691892 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Như Nguyệt
Địa chỉ: 22 Lâm Hoằng, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN TRÚC TBGROUP

Mã số thuế: 3301691846 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Bình
Địa chỉ: 03/177 Hàn Mạc Tử, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THANH BÌNH

Mã số thuế: 3301691691 - Đại diện pháp luật: Bùi Nguyên Bình
Địa chỉ: 08 Hồng Khẳng, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH BĂNG CHÂU

Mã số thuế: 3301691363 - Đại diện pháp luật: Võ Phước Mừng
Địa chỉ: 151 Phan Văn Trường, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI GIA PHÁT

Mã số thuế: 3301690049 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Choi
Địa chỉ: 02 Điềm Phùng Thị, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUN-LIFE

Mã số thuế: 3301688730 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Phát
Địa chỉ: Số 63 Kiệt 7 Ưng Bình, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIỆN NHẬT MINH

Mã số thuế: 3301688610 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: 93 Nguyễn Sinh Cung, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH PALLET GỖ KAD

Mã số thuế: 3301687977 - Đại diện pháp luật: Trương Minh Đạt
Địa chỉ: 33/162 Nguyễn Sinh Cung, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐỖ MINH

Mã số thuế: 3301686564 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thùy Dung
Địa chỉ: 142 Trương Gia Mô, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH THẢO AN NHIÊN

Mã số thuế: 3301686275 - Đại diện pháp luật: Trương Vĩnh Tứ
Địa chỉ: 04 Đào Trinh Nhất, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ & DU LỊCH BLOOMS HUẾ

Mã số thuế: 3301685930 - Đại diện pháp luật: PHAN VŨ HOÀNG LÂN
Địa chỉ: Số 05/27 Nguyễn Sinh Cung, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH TUỆ MINH DIỄM

Mã số thuế: 3301685881 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hướng
Địa chỉ: 14 Nguyễn Sinh Khiêm, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ TÂM AN PHÁT

Mã số thuế: 3301685810 - Đại diện pháp luật: Trần Công Phú
Địa chỉ: 42 Tùng Thiện vương, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH PHÚ THỊNH KTG

Mã số thuế: 3301684824 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN ĐÌNH TOẢN
Địa chỉ: 71 Cao Xuân Dục, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLEXCORE

Mã số thuế: 3301684091 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khoa Hoàng Phúc
Địa chỉ: 05 Tuy Lý Vương, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG PRINT

Mã số thuế: 3301683531 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Phương
Địa chỉ: 10 Lâm Hoằng, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NAM ÂN

Mã số thuế: 3301682376 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Nhã Ca
Địa chỉ: Số 73 Trương Gia Mô, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH AN TOÀN SOLAR

Mã số thuế: 3301680925 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Trang
Địa chỉ: Số 11 – Đường Phan Văn Trường, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢI TÍN MEDIA

Mã số thuế: 3301680812 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Trung
Địa chỉ: 71 Cao Xuân Dục, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT HƯƠNG GIANG

Mã số thuế: 3301680097 - Đại diện pháp luật: Lê Hoài Anh
Địa chỉ: 314A Nguyễn Sinh Cung, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PLASMA

Mã số thuế: 3301679944 - Đại diện pháp luật: Ninh Duy Tùng
Địa chỉ: 02 Trương Gia Mô, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUẾ THƯƠNG

Mã số thuế: 3301679503 - Đại diện pháp luật: Châu Thị Nhớ
Địa chỉ: 49 Thanh Tịnh, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN CHÍ DƯƠNG

Mã số thuế: 3301679052 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Địa chỉ: 78 Hàn Mặc Tử, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH MTV BẤT ĐỘNG SẢN HỮU NGHỊ LAND

Mã số thuế: 3301678997 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hải
Địa chỉ: 35 Xuân Thủy, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LAFADO

Mã số thuế: 3301677506 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tân Lập
Địa chỉ: 2/186 Nguyễn Sinh Cung, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH MTV GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ AN NINH 247

Mã số thuế: 3301677400 - Đại diện pháp luật: Phạm Bá Tước
Địa chỉ: 40 Tùng Thiện Vương, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN ĐỨC LONG VÂN

Mã số thuế: 3301677030 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ðức Long Vân
Địa chỉ: 52 Nguyễn Khoa Vy, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIẾN TRÚC NỘI THẤT ARCH

Mã số thuế: 3301676492 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tâm Nhật
Địa chỉ: 211A Nguyễn Sinh Cung, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH MTV ĐÁ GRANITE BẢO LONG

Mã số thuế: 3301675280 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Thủy
Địa chỉ: 310B Nguyễn Sinh Cung, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH SẢN SUẤT VÀ XÂY DỰNG HƯNG PHÚ

Mã số thuế: 3301675001 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Hùng
Địa chỉ: Kiệt 4/3 đường ưng Bình, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VOLGA

Mã số thuế: 3301673004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Hằng
Địa chỉ: 26 Nguyễn Sinh Khiêm, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỚC NGUYỄN HUẾ

Mã số thuế: 3301671649 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Minh
Địa chỉ: Số 26 Hà Huy Giáp, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 2427

Mã số thuế: 3301670444 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thịnh
Địa chỉ: 06 Tuy Lý Vương, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI PHỔ QUÁT ĐƠN GIẢN HƠN

Mã số thuế: 3301668903 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Duyên
Địa chỉ: 19 Hàn Mặc Tử, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KHÁCH SẠN HÙNG CƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 3301668660 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Sương Mai
Địa chỉ: Số 16 Kiệt 177 Hàn Mặc Tử, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BÃI CẢ

Mã số thuế: 3301668244 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Tuấn
Địa chỉ: Số 58 Đường Phan Văn Trường, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN BLUE STAR (NỘP HỘ NHÀ THẦU)

Mã số thuế: 3301667748 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hoàng
Địa chỉ: 09 Phạm Văn Đồng, Khu quy hoạch Nam Vỹ Dạ, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỰ ÁN MK ASIA

Mã số thuế: 3301667071 - Đại diện pháp luật: Phạm Nguyên Tâm
Địa chỉ: 15 Nguyễn Phan Chánh, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TAKI MEDIA

Mã số thuế: 3301666342 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thiện
Địa chỉ: Tầng 5 Số 115 Phạm Văn Đồng, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế