Doanh nghiệp tại Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẬU CẦN DU LỊCH TTS VIỆT NAM

Mã số thuế: 3301694741 - Đại diện pháp luật: Hồ Xuân Thạnh
Địa chỉ: 588 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIÊN LÝ

Mã số thuế: 3301686476 - Đại diện pháp luật: Hồ Hoàng Long
Địa chỉ: 9/522 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT NGUYÊN KHÁNH

Mã số thuế: 3301675065 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Diệu Hương
Địa chỉ: 01/596 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H2T HOME

Mã số thuế: 3301673195 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh
Địa chỉ: 538/04 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG DŨNG HẢI

Mã số thuế: 3301668847 - Đại diện pháp luật: Phan Bá Dũng
Địa chỉ: 40 Huyền Trân Công Chúa, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH VUI CHƠI GIẢI TRÍ THỦY BIỂU

Mã số thuế: 3301666631 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Thắng
Địa chỉ: Đường Long Thọ, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH BÁCH NGHỆ BÚP SEN

Mã số thuế: 3301653470 - Đại diện pháp luật: Tôn Thất Kim Tùng
Địa chỉ: 604 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH LIVIA

Mã số thuế: 3301644726 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Nguyên Hương
Địa chỉ: Số 7, hẻm 10, kiệt 27 Thân Văn Nhiếp, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG AN BÌNH 680

Mã số thuế: 3301635168 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Đức
Địa chỉ: 50 Đặng Đức Tuấn, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC XÃ HỘI SEE

Mã số thuế: 3301634774 - Đại diện pháp luật: Cao Quốc Hải
Địa chỉ: 1/7/16 Nguyệt Biều, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGHỈ DƯỠNG DU LỊCH SINH THÁI KSS

Mã số thuế: 3301630191 - Đại diện pháp luật: Phan Anh Sơn
Địa chỉ: 78/2 Huyền Trân Công Chúa, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HÙNG LIÊN

Mã số thuế: 3301624790 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Luyện
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ CHẾ TẠO HÒA TIẾN

Mã số thuế: 3301610692 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Diệu Hòa
Địa chỉ: Số 4/8/489 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐĂNG TUẤN

Mã số thuế: 3301595187 - Đại diện pháp luật: Võ Đăng Tuấn
Địa chỉ: Số 03 Thân Trọng Phước, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM VIÊN

Mã số thuế: 3301569733 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Đào
Địa chỉ: Tổ 7 Đông Phước, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG THƯƠNG

Mã số thuế: 3301569148 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thương
Địa chỉ: 506 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÁCH NHIỆT MAI LẦU

Mã số thuế: 3301568779 - Đại diện pháp luật: Mai Lầu
Địa chỉ: Tổ 19, KV Trường Đá, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HUY HÀ

Mã số thuế: 3301561702 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Huy
Địa chỉ: 475 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG MINH

Mã số thuế: 3301524524 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng
Địa chỉ: Tổ 16- KV Trường Đá, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI HÙNG LIÊN

Mã số thuế: 3301522220 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Tri
Địa chỉ: 441 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐÁ GRANITE PHƯỚC THỌ

Mã số thuế: 3301514389 - Đại diện pháp luật: Lê Phước Thọ
Địa chỉ: 22/393 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIỆM MỸ

Mã số thuế: 3301493114 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Diệm
Địa chỉ: 388/2 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI LINH ANH

Mã số thuế: 3301467509 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Trọng
Địa chỉ: 393/41 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẶT LÀ BÌNH MINH

Mã số thuế: 3301391271 - Đại diện pháp luật: Ngô Duy Minh
Địa chỉ: 31/1 Ngô Hà, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHANG MINH

Mã số thuế: 3301362658 - Đại diện pháp luật: Hồ Quốc Tuấn
Địa chỉ: 4/55 Thân Văn Nhiếp, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ALIBABA

Mã số thuế: 3301310191 - Đại diện pháp luật: Tôn Thất Kim Tùng
Địa chỉ: 604/3 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN G5

Mã số thuế: 3301297423 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Tổ 15, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG ANH VŨ

Mã số thuế: 3301080847 - Đại diện pháp luật: Thân Thị Kim Anh
Địa chỉ: Thôn Trường Đá, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ NGHỈ DƯỠNG SINH THÁI HUẾ

Mã số thuế: 3301048032 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Đường Lương Quán, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THUỶ BIỀU

Mã số thuế: 3301033269 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 20 Ngô Hà. Đông Phước, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

UBND PHƯỜNG THUỶ BIỀU

Mã số thuế: 3300852480 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 25 Ngô Hà, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

TRƯỜNG MẦM NON THUỶ BIỀU

Mã số thuế: 3300750986 - Đại diện pháp luật: Đoàn Lan Anh
Địa chỉ: 21A Ngô Hà, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN VƯỜN XƯA

Mã số thuế: 3300561153 - Đại diện pháp luật: Phan Xuân Anh
Địa chỉ: 588 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN THỪA ÂN NAM

Mã số thuế: 3300556146 - Đại diện pháp luật: Phan Tôn Thanh Quang
Địa chỉ: Thôn Lương Quán, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGUYÊN ĐĂNG

Mã số thuế: 3300374178 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Độ
Địa chỉ: 580/1 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ

Mã số thuế: 3300101519 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trung
Địa chỉ: Số 423 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế