Doanh nghiệp tại Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIANG LINH

Mã số thuế: 2802904807 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Giang
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DƯƠNG LAN TIẾN

Mã số thuế: 2802904821 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Lan
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DƯƠNG QUANG BÁ

Mã số thuế: 2802899995 - Đại diện pháp luật: Dương Bá Quang
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NHƯỜNG NGUYỄN

Mã số thuế: 2802896458 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ NHƯỜNG
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NGỌC NGỌC

Mã số thuế: 2802896585 - Đại diện pháp luật: DƯƠNG VĂN NGỌC
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NĂM LINH HƯƠNG

Mã số thuế: 2802892647 - Đại diện pháp luật: DƯƠNG VĂN TÝ
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ VLXD HÙNG MẠNH

Mã số thuế: 2802890713 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Sáu
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp xã Thiệu Dương, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH HUYỀN TRANG TD

Mã số thuế: 2802883184 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Huyền Trang
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XD NĂM DƯƠNG

Mã số thuế: 2802883272 - Đại diện pháp luật: Dương Khắc Năm
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐT XÂY DỰNG NGỌC HƯNG

Mã số thuế: 2802882857 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Hưng
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ A&P

Mã số thuế: 2802882261 - Đại diện pháp luật: Đỗ Duy Hiếu
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV DU LỊCH DŨNG LÊ

Mã số thuế: 2802876268 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Dũng
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV & XÂY DỰNG THƯƠNG VŨ

Mã số thuế: 2802870072 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thương
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH QUỲNH NHI BAKERY

Mã số thuế: 2802869775 - Đại diện pháp luật: Dương Trọng Trường
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƯỜNG VĂN

Mã số thuế: 2802868098 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Cường
Địa chỉ: thôn 9, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TÁM ĐOÀN TH

Mã số thuế: 2802862258 - Đại diện pháp luật: Ðoàn Thị Tám
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 2802858780 - Đại diện pháp luật: Dương Khắc Hiếu
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM DV TIẾN DŨNG - MINH ANH

Mã số thuế: 2802853750 - Đại diện pháp luật: Ðỗ Thị Tư
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH LONG LÊ TH

Mã số thuế: 2802852588 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Long
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DƯƠNG ĐÌNH CHIẾN

Mã số thuế: 2802852443 - Đại diện pháp luật: Dương Ðình Chiến
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHẠM TUÂN

Mã số thuế: 2802852330 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tuân
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN JLG VINA

Mã số thuế: 2802829740 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Học
Địa chỉ: Tiểu khu công nghiệp, KCN Thiệu Dương, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẶNG VÂN

Mã số thuế: 2802813839 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Vân
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH HỒNG LÊ TH

Mã số thuế: 2802813130 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐÌNH TỚI TH

Mã số thuế: 2802812401 - Đại diện pháp luật: Dương Đình Tới
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MAI LÊ TH

Mã số thuế: 2802812634 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Mai
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ABC TẠI THANH HÓA (NỘP HỘ THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)

Mã số thuế: 2802812056 - Đại diện pháp luật: Jin Sang Bin
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG HOÀNG KIÊN

Mã số thuế: 2802811415 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Kiên
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HOÀNG QUÂN

Mã số thuế: 2802808733 - Đại diện pháp luật: Lê Thiện Chiến
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV DƯƠNG THẢO

Mã số thuế: 2802808814 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Thảo
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VÂN LÊ

Mã số thuế: 2802808243 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Vân
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐÌNH SỰ

Mã số thuế: 2802808035 - Đại diện pháp luật: Dương Đình Sự
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV ĐỖ NƯƠNG

Mã số thuế: 2802806020 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Nương
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THẢO NGUYỄN

Mã số thuế: 2802805757 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thảo
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MẦM MOBILE

Mã số thuế: 2802805669 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuận
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV HẠNH DƯƠNG

Mã số thuế: 2802800188 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Hạnh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV THÚY LÊ

Mã số thuế: 2802799623 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thúy
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV PHƯƠNG DƯƠNG

Mã số thuế: 2802799655 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Phương
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV TM HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 2802799609 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hưng
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐÔNG Á VN

Mã số thuế: 2802765374 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Bích
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG HẠNH

Mã số thuế: 2802748548 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Hạnh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DUNG ANH 36

Mã số thuế: 2802748379 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Dung
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI LÊ THOA

Mã số thuế: 2802748555 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thoa
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XD XUÂN NĂM

Mã số thuế: 2802748001 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Năm
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TÌNH ANH 363

Mã số thuế: 2802747872 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tình
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DƯƠNG CÔNG LUNG

Mã số thuế: 2802669688 - Đại diện pháp luật: Dương Công Lung
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẢO THỊ

Mã số thuế: 2802669208 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hảo
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NGỌC DINH 62

Mã số thuế: 2802581592 - Đại diện pháp luật: Dương Ngọc Dinh
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TMTH LÊ HỒNG

Mã số thuế: 2802581560 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP DƯƠNG NĂM 36

Mã số thuế: 2802581627 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Năm
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá