Doanh nghiệp tại Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH HÙNG HÀ 368

Mã số thuế: 2802905896 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thành
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐIỆN NƯỚC TN

Mã số thuế: 2802900168 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN HÙNG
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CỬA SẮT TH

Mã số thuế: 2802900182 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ LÊ
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MAY MẶC NS

Mã số thuế: 2802900256 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN MẠNH
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CỬA NHÔM HK

Mã số thuế: 2802900175 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN XUÂN SƠN
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ PHÚ HÙNG

Mã số thuế: 2802900150 - Đại diện pháp luật: LÂM HỮU TIẾN
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TÔN SẮT QUẾ HOA

Mã số thuế: 2802900464 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN NĂM
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SỬ TỬ BIỂN

Mã số thuế: 2802892527 - Đại diện pháp luật: NGÔ VĂN HẢI
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XD THANH SƠN HƯƠNG

Mã số thuế: 2802892686 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN XUÂN NGHĨA
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM LÝ TRƯỜNG

Mã số thuế: 2802892598 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN CHUNG
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AUC

Mã số thuế: 2802891410 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN BÁ DUY
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ MAI HƯỜNG

Mã số thuế: 2802891139 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ KHÁNH LY
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TNT36

Mã số thuế: 2802890897 - Đại diện pháp luật: Lâm Ngọc Vũ
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DẦU NHỜN TIÊN PHONG

Mã số thuế: 2802891178 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Huy
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TVĐT HAC

Mã số thuế: 2802889274 - Đại diện pháp luật: Hoàng Như Dương
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM QUANG VINH

Mã số thuế: 2802888898 - Đại diện pháp luật: Lâm Ngọc Vũ
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM TÂN ĐÔNG

Mã số thuế: 2802888859 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Quý
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVPT MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 2802888425 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thương
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGÂN HUY

Mã số thuế: 2802888224 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hồng
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV & TM HOÀNG SƠN GLASS

Mã số thuế: 2802885230 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Sơn
Địa chỉ: Thôn 8, mặt bằng 83 tái định cư, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỬA PC36

Mã số thuế: 2802875112 - Đại diện pháp luật: Vũ Phương Thanh
Địa chỉ: Lô số NV10-11 MBQH số 83/TNMT, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HƯNG CHÍNH

Mã số thuế: 2802832366 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Doãn Hồng
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CÔNG LÂM QP

Mã số thuế: 2802823393 - Đại diện pháp luật: Trần Công Lâm
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THANH MAI QP

Mã số thuế: 2802815177 - Đại diện pháp luật: Lâm Thanh Mai
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NHƯ QUỲNH QP

Mã số thuế: 2802815152 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Như Quỳnh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THANH QP

Mã số thuế: 2802815145 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thanh
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THƯỚC QP

Mã số thuế: 2802814328 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Thước
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM DV NGUYỄN HƯƠNG

Mã số thuế: 2802814342 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIAO QP

Mã số thuế: 2802814335 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giao
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM MAI LIÊN

Mã số thuế: 2802810595 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mai Liên
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM BÁ PHONG

Mã số thuế: 2802810605 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Phong
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY CP SƠN ATAN

Mã số thuế: 2802804577 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Quý
Địa chỉ: Quốc lộ 47, thôn 8, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM PHÚ PHÁT

Mã số thuế: 2802803816 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Long
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MAY THỜI TRANG HANSOLL VINA

Mã số thuế: 2802789311 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tuấn
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CHĂN NUÔI MAI HUYÊN

Mã số thuế: 2802770920 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Huyên
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI BÒ SINH SẢN VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN QUẢNG PHÚ

Mã số thuế: 2802765487 - Đại diện pháp luật: Nguyên Trọng Bảo
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ CẦM ĐỒ ANH VIỆT

Mã số thuế: 2802766258 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sinh
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH TÂM

Mã số thuế: 2802749534 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Tâm
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRUNG ĐỨC

Mã số thuế: 2802663206 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TAN HOÀNG ANH

Mã số thuế: 2802644676 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Bắc
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HP

Mã số thuế: 2802637164 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Phương
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THÀNH MOBILE

Mã số thuế: 2802581514 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Trường
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MAY ANH KHOA

Mã số thuế: 2802582074 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Khoa
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG CƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 2802581761 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Cường
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH GỐM SỨ THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 2802581521 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Thành
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV PHÚ TÌNH

Mã số thuế: 2802581553 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tình
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV KHẮC TUÂN

Mã số thuế: 2802581930 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Tuân
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TRỌNG ĐỨC

Mã số thuế: 2802581426 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 2802581708 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Cường
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÚ LINH

Mã số thuế: 2802581440 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tú
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá