Doanh nghiệp tại Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KHAI KHOÁNG TƯƠNG LAI

Mã số thuế: 2802901612 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Tương
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT MẠNH CƯỜNG

Mã số thuế: 2802901637 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Cường
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI KIM NAM

Mã số thuế: 2802901429 - Đại diện pháp luật: Hoàng Kim Nam
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC THÀNH TH

Mã số thuế: 2802902038 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quốc Thành
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN BÌNH TH

Mã số thuế: 2802896761 - Đại diện pháp luật: CHU VĂN BÌNH
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XD & TM HẢI ANH

Mã số thuế: 2802892100 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN HẢI
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI CẦU AN

Mã số thuế: 2802891837 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN CẦU
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV THƯƠNG MẠI HÀ PHƯƠNG

Mã số thuế: 2802891795 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ HÀ
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI NGUYÊN BÌNH

Mã số thuế: 2802892573 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ BÌNH
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV DU LỊCH NGÂN HÀ

Mã số thuế: 2802892622 - Đại diện pháp luật: BÙI THỊ HÀ
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KHẮC TÙNG

Mã số thuế: 2802892735 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN KHẮC TÙNG
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐỖ THẮNG TH

Mã số thuế: 2802886107 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGỌC TOÀN

Mã số thuế: 2802886058 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Toàn
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ OANH LÊ

Mã số thuế: 2802878635 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Oanh
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÊ THẮNG

Mã số thuế: 2802878628 - Đại diện pháp luật: Lê Trọng Thắng
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TRỌNG DŨNG

Mã số thuế: 2802878554 - Đại diện pháp luật: Lê Trọng Dũng
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN HÀ TH

Mã số thuế: 2802868651 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: thôn 3, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VĂN DŨNG TH

Mã số thuế: 2802862547 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĂN HUỆ

Mã số thuế: 2802862473 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huệ
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TRỌNG THÔNG

Mã số thuế: 2802862265 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Thông
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP QUẢNG CÁT

Mã số thuế: 2802848630 - Đại diện pháp luật: Đào Xuân Ba
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM T&T

Mã số thuế: 2802823964 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Hùng
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG THU

Mã số thuế: 2802808282 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thu
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH 1TV QUỐC HÀ

Mã số thuế: 2802808268 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quốc Hà
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG THẢO

Mã số thuế: 2802808003 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Thảo
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH PHẠM TUYẾT

Mã số thuế: 2802807955 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Tuyết
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KHÔI LÊ TH

Mã số thuế: 2802807994 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Khôi
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN EDMAP VIỆT NAM

Mã số thuế: 2802798348 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV BIÊN LÊ

Mã số thuế: 2802798919 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Biên
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV VĂN HẰNG

Mã số thuế: 2802798718 - Đại diện pháp luật: Doãn Văn Hằng
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV & TM GIA ĐĂNG

Mã số thuế: 2802798725 - Đại diện pháp luật: Lê Gia Đăng
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV PHẠM HÙNG

Mã số thuế: 2802798637 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VINH ANH QUANG

Mã số thuế: 2802798443 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Vinh
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM&DV HÙNG THẮM

Mã số thuế: 2802747142 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thắm
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUANG THANH

Mã số thuế: 2802747181 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM & DV TRUNG HOÀNG

Mã số thuế: 2802663252 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Trung
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM & DV HOÀNG TRUNG

Mã số thuế: 2802663291 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trung
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG PHÚ THÀNH

Mã số thuế: 2802660413 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Phú
Địa chỉ: Thôn 17, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN HOÀNG NAM

Mã số thuế: 2802581909 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Nam
Địa chỉ: Đội 7, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM & DV QUANG LÊ

Mã số thuế: 2802581585 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Quang
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM & DV HỒNG HOA

Mã số thuế: 2802578328 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Thôn 01, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM & DV THANH LANH

Mã số thuế: 2802578159 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lanh
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM & DV HÀ MINH

Mã số thuế: 2802578342 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Minh
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM & DV BẮC TRANG

Mã số thuế: 2802575616 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Bắc
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG QUÝ

Mã số thuế: 2802571040 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quý
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM & DV NGUYÊN ÁNH

Mã số thuế: 2802568344 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Giáp
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT RAU AN TOÀN ĐỨC CHINH

Mã số thuế: 2802568150 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chinh
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KITKAT

Mã số thuế: 2802551100 - Đại diện pháp luật: Đàm Thùy Dung
Địa chỉ: Thôn 16, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NAM TRƯỜNG T.4

Mã số thuế: 2802534465 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Nam
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TM HOÀNG LƯU

Mã số thuế: 2802518777 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quốc Lưu
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá