Doanh nghiệp tại Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KDTMDV VĂN TOÀN

Mã số thuế: 2802912205 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Toàn
Địa chỉ: Thôn Tân Lê, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KD NGỌC GIÁP

Mã số thuế: 2802912269 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Giáp
Địa chỉ: Thôn Tân Lợi, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KD TRỊNH PHÁN HỢP

Mã số thuế: 2802912212 - Đại diện pháp luật: Trịnh Phán Hợp
Địa chỉ: Thôn Tân Hạnh, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH HƯƠNG TÂN LÊ

Mã số thuế: 2802911642 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Tân Lê, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDVTM VĂN SƠN

Mã số thuế: 2802911635 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Sơn
Địa chỉ: Xóm Tự, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDVTM THU TRANG

Mã số thuế: 2802911674 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thu Trang
Địa chỉ: Thôn Tân Cộng, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KDDV VĂN KHÁNH

Mã số thuế: 2802910737 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN KHÁNH
Địa chỉ: thôn Tân Dân, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH BÌNH TÂN ĐT

Mã số thuế: 2802910800 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ BÌNH
Địa chỉ: thôn Tân Hạnh, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NGUYỄN ĐỨC HẠNH TH

Mã số thuế: 2802910776 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN ĐỨC HẠNH
Địa chỉ: thôn Tân Lợi, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KD ĐÌNH NGỌC

Mã số thuế: 2802910744 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN ĐÌNH NGỌC
Địa chỉ: thôn Tân Lợi, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NGUYỄN SƠN ĐT

Mã số thuế: 2802909410 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Sơn
Địa chỉ: thôn Tân Hạnh, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KINH DOANH ĐẬU YẾN

Mã số thuế: 2802909403 - Đại diện pháp luật: Đậu Hải Yến
Địa chỉ: thôn Tân Hạnh, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KD ĐẶNG OANH

Mã số thuế: 2802909428 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Oanh
Địa chỉ: thôn Tân Tự, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VŨ XUÂN DŨNG ĐT

Mã số thuế: 2802908671 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Dũng
Địa chỉ: thôn Tân Thọ, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ DANH THÀNH

Mã số thuế: 2802886308 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thường
Địa chỉ: Thôn Tân Lê, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH PHONG HỒNG PHÁT

Mã số thuế: 2802885368 - Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Tùng
Địa chỉ: Xóm Tân Cộng, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THỊNH CONTRUCTION

Mã số thuế: 2802869704 - Đại diện pháp luật: Lê Hùng Cường
Địa chỉ: Tân Hạnh, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN KIỆT

Mã số thuế: 2802868676 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Chung
Địa chỉ: Thôn Tân Lợi, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HOÀNG VIỆT ACHITECT

Mã số thuế: 2802867947 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Việt
Địa chỉ: Thôn Tân Thọ, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN BĂNG DÍNH SỐ 1 MHQ

Mã số thuế: 2802851633 - Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Quang
Địa chỉ: Thôn Tân Hạnh, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊU THOÁT LŨ THANH HÓA

Mã số thuế: 2802849264 - Đại diện pháp luật: Lê Trọng Sáu
Địa chỉ: Thôn Tân Lê, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH MÃ

Mã số thuế: 2802847690 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: thôn Tân Cộng, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM DŨNG HOA

Mã số thuế: 2802842068 - Đại diện pháp luật: Lê Trọng Tuấn
Địa chỉ: Thôn Tân Lê, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ANH ĐỨC

Mã số thuế: 2802837646 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: thôn Tân Cộng, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM HỒNG PHÚC

Mã số thuế: 2802837727 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trang
Địa chỉ: Thôn Tân Cộng, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TAM GIA THANH HÓA

Mã số thuế: 2802834719 - Đại diện pháp luật: Lê Hùng Tam
Địa chỉ: Thôn Tân Lê, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THANH HÓA

Mã số thuế: 2802832630 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Vương
Địa chỉ: Tân Thọ, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LINH GREEN

Mã số thuế: 2802829451 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Bình
Địa chỉ: Khu tập thể dược, Thôn Tân Công, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y THANH HÓA

Mã số thuế: 2802829229 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Hiệp
Địa chỉ: Xóm Thọ, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TM AN NHIÊN T-H

Mã số thuế: 2802823925 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tình
Địa chỉ: Khu làng nghề, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH BÌNH LINH AN

Mã số thuế: 2802816910 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Bình
Địa chỉ: Thôn Tân Lê, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN SỨC SỐNG XANH

Mã số thuế: 2802816928 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Phượng
Địa chỉ: Thôn Tân Lợi, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TÂN VŨ ĐT

Mã số thuế: 2802802428 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Tân
Địa chỉ: Thôn Tân Hạnh, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP NHẠN ĐÀO ĐT

Mã số thuế: 2802801329 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Nhạn
Địa chỉ: Thôn Tân Hạnh, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV VÂN BÙI ĐT

Mã số thuế: 2802801311 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Vân
Địa chỉ: Thôn Tân Cộng, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TIẾN BÙI ĐT

Mã số thuế: 2802801336 - Đại diện pháp luật: Bùi Quyết Tiến
Địa chỉ: Thôn Tân Hạnh, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV HUY ĐẠT SƠN

Mã số thuế: 2802801262 - Đại diện pháp luật: Lê Huy Đạt
Địa chỉ: Thôn Tân Hạnh, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHONG LÊ ĐT

Mã số thuế: 2802801304 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Phong
Địa chỉ: Thôn Đông Hạnh, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ TỔNG HỢP THANH ĐẠT

Mã số thuế: 2802801287 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh
Địa chỉ: Thôn Tân Lê, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV HUỆ NGUYỄN ĐT

Mã số thuế: 2802801294 - Đại diện pháp luật: Lê Huy Đạt
Địa chỉ: Thôn Tân Lê, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM TUẤN NGHĨA

Mã số thuế: 2802788942 - Đại diện pháp luật: Lê Trọng Tuấn
Địa chỉ: Thôn Tân Lê, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH HOCHIKI THANH HÓA

Mã số thuế: 2802770800 - Đại diện pháp luật: Lê Huy Đạt
Địa chỉ: Lô 14 - Lô 39 Đồng Hà Đê - Tân Thọ, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM MINH QUÂN

Mã số thuế: 2802759613 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trang
Địa chỉ: Thôn Tân Dân, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM & DV CHIỀU KHÚC

Mã số thuế: 2802748594 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Toán
Địa chỉ: Tân Cộng, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM & DV LY CHÂU

Mã số thuế: 2802748315 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Loan
Địa chỉ: Xóm Cộng, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH HỒNG OANH

Mã số thuế: 2802748435 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Oanh
Địa chỉ: Tân Thọ, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH LINH ANH T.H

Mã số thuế: 2802743067 - Đại diện pháp luật: Lưu Xuân Hải
Địa chỉ: Thôn Cộng, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ TM VĂN KHANH

Mã số thuế: 2802683178 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khanh
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Thắng, thôn Tân Lê, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM VÀ SẢN XUẤT MINH NGUYỆT

Mã số thuế: 2802683192 - Đại diện pháp luật: Bùi Minh Nguyệt
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Thanh, thôn Tân Lợi, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM VÀ SẢN XUẤT THU HẰNG

Mã số thuế: 2802683227 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Từ, thôn Tân Lợi, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá