Doanh nghiệp tại Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ TOÀN CẦU

Mã số thuế: 2802922997 - Đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Năm
Địa chỉ: Lô 41 MBQH 639, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TIẾN HỒNG

Mã số thuế: 2802922147 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng
Địa chỉ: Đội 1, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV AN SINH HOA

Mã số thuế: 2802907614 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Xuyên
Địa chỉ: Thôn Thắng, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MẠNH SƠN ĐL

Mã số thuế: 2802905374 - Đại diện pháp luật: TRẦN THỊ SƠN
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Ngọc, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH LƯỚI THÉP THƠ TRANG

Mã số thuế: 2802905568 - Đại diện pháp luật: LÊ THỊ THƠ
Địa chỉ: Thôn Lợi, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV TỔNG HỢP HẠNH THĂNG

Mã số thuế: 2802907445 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHẠN HƯNG

Mã số thuế: 2802907452 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Trường
Địa chỉ: Thôn Quyết, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐIẾU CÀY LỆ NGA

Mã số thuế: 2802907438 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lệ
Địa chỉ: Thôn Phú, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV LỰC MỲ

Mã số thuế: 2802907420 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN DUY LỰC
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV CAO THÀNH LỘC

Mã số thuế: 2802902091 - Đại diện pháp luật: Cao Đăng Thành
Địa chỉ: Thôn Quý, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM THẢO HÀ

Mã số thuế: 2802902648 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thảo
Địa chỉ: Thôn Sơn, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TANG LỄ HANH HẢI HIỀN

Mã số thuế: 2802902020 - Đại diện pháp luật: Đàm Nguyên Hanh
Địa chỉ: Thôn Tân Lương, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HỢP TIẾN THỦY

Mã số thuế: 2802901235 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Hợp
Địa chỉ: Thôn Nguyên, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM TỔNG HỢP NĂM OANH

Mã số thuế: 2802901771 - Đại diện pháp luật: Phạm Trọng Năm
Địa chỉ: Thôn Quí, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV KIẾN VÀNG THỦ ĐÔ

Mã số thuế: 2802900746 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Nga
Địa chỉ: Thôn Thắng, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG VANG

Mã số thuế: 2802899924 - Đại diện pháp luật: LÊ ĐÌNH VANG
Địa chỉ: Thôn Sơn, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN ĐÌNH NINH

Mã số thuế: 2802899762 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN ĐÌNH NINH
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SXVL VÀ XÂY DỰNG HẢI TRƯỜNG HƯNG

Mã số thuế: 2802900129 - Đại diện pháp luật: LÊ BÁ TRƯỜNG
Địa chỉ: Thôn Nguyên Hạnh, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PANG THÁI

Mã số thuế: 2802891844 - Đại diện pháp luật: PHẠM KIM OANH
Địa chỉ: KCN Đông Lĩnh, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV CHÂU AN

Mã số thuế: 2802883152 - Đại diện pháp luật: Lê Duy Tuấn Anh
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG NGUYỄN TRẦN

Mã số thuế: 2802858614 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hân
Địa chỉ: Thôn Lợi, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG QUẾ LÊ ĐL

Mã số thuế: 2802836321 - Đại diện pháp luật: Lê Thế Quế
Địa chỉ: Thôn Lợi, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV LAN NGOẠI ĐL

Mã số thuế: 2802836307 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Lan
Địa chỉ: Thôn Quyết, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG TỔNG HỢP LÊ THẾ KHOA

Mã số thuế: 2802836346 - Đại diện pháp luật: Lê Thế Khoa
Địa chỉ: Thôn Thắng, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TRANG VÂN ĐÀI ĐÔNG LĨNH

Mã số thuế: 2802836339 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân
Địa chỉ: Thôn Lợi, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẮNG KHÁNH TRANG

Mã số thuế: 2802832849 - Đại diện pháp luật: Lương Quốc Thắng
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG NGUYÊN

Mã số thuế: 2802832623 - Đại diện pháp luật: Hà Huy Cường
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN THÔNG THIÊN LƯƠNG

Mã số thuế: 2802807070 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Cầu
Địa chỉ: Thôn Lợi, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV BÙI HỌC ĐL

Mã số thuế: 2802801343 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Học
Địa chỉ: Thôn Lợi, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV LÊ CẨM TH

Mã số thuế: 2802799327 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Cẩm
Địa chỉ: Thôn Hồ, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH LĨNH LÊ TH

Mã số thuế: 2802799334 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Lĩnh
Địa chỉ: Thôn Hạnh, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NGUYỄN ĐĂNG LƯỢNG TH

Mã số thuế: 2802799140 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Lượng
Địa chỉ: Thôn Lợi, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH LÊ VĂN THANH TH

Mã số thuế: 2802799084 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thanh
Địa chỉ: Thôn Tiến, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV TRẦN MÙI TH

Mã số thuế: 2802799101 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mùi
Địa chỉ: Thôn Lợi, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG TỔNG HỢP HOAN ĐÀO

Mã số thuế: 2802799091 - Đại diện pháp luật: Đào Chí Hoan
Địa chỉ: Thôn Thắng, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ TỔNG HỢP MINH DŨNG TH

Mã số thuế: 2802799133 - Đại diện pháp luật: Đào Đình Dũng
Địa chỉ: Thôn Tiến, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV ĐÀM CẢNH TỰ

Mã số thuế: 2802799119 - Đại diện pháp luật: Đàm Cảnh Tự
Địa chỉ: Thôn Thắng, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH LÊ TÂN THANH HÓA

Mã số thuế: 2802792699 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Tân
Địa chỉ: Tân Lương, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐÔNG LĨNH THANH HÓA

Mã số thuế: 2802791141 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Tân Lương, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NGUYỄN CHUYỀN

Mã số thuế: 2802762623 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Chuyền
Địa chỉ: Thôn Phú, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM PHẠM TRỌNG MINH

Mã số thuế: 2802762630 - Đại diện pháp luật: Phạm Trọng Minh
Địa chỉ: Thôn Phú, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM & DV HÀ GIANG

Mã số thuế: 2802749439 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thà
Địa chỉ: Thôn Tân Lương, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DƯƠNG VÂN NGA

Mã số thuế: 2802748322 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Nga
Địa chỉ: Thôn Phú, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM & DV BẠN HỮU

Mã số thuế: 2802748227 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Bốn
Địa chỉ: Tân Lương, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 2802748241 - Đại diện pháp luật: Lê Đăng Vệ
Địa chỉ: Hồ Thôn, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV BỤI PHẤN

Mã số thuế: 2802748192 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Phấn
Địa chỉ: Thôn Nguyên, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM & DV TRUNG DŨNG TH

Mã số thuế: 2802748442 - Đại diện pháp luật: Lê Lương Dũng
Địa chỉ: Thôn Hạnh, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM DUY NHẤT

Mã số thuế: 2802748509 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Nhất
Địa chỉ: Tân Lương, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ CẦM ĐỒ KIM GIỚI

Mã số thuế: 2802582194 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Giới
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Ngọc, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KHÁM CHỮA BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN LÊ THỊ HỢI

Mã số thuế: 2802572069 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hợi
Địa chỉ: Núi 1 thôn Đông, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá