Doanh nghiệp tại Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TB ĐỨC LINH

Mã số thuế: 2803085727 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Linh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Đông, Thôn 2, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ BÁ LƯƠNG

Mã số thuế: 2803078342 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Lương
Địa chỉ: Nhà ông Lê Bá Lương, Thôn 4, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG GIA TH

Mã số thuế: 2803078367 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hòa
Địa chỉ: Nhà bà Hoàng Thị Hòa, Thôn 5, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LÊ TRANG

Mã số thuế: 2803078416 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Trang
Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Trang, Thôn 6, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÊ GIÁP

Mã số thuế: 2803078293 - Đại diện pháp luật: Lê Vạn Giáp
Địa chỉ: Nhà ông Lê Vạn Giáp, Thôn 5, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LỢI NGUYỄN

Mã số thuế: 2803078303 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Lợi
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Quang Lợi, Thôn 5, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN MINH ĐỨC

Mã số thuế: 2803070135 - Đại diện pháp luật: Văn Đình Dũng
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG SẦM SƠN

Mã số thuế: 2803067252 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nam
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LÊ QUẢNG

Mã số thuế: 2803051622 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Quảng
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM HÙNG SƠN

Mã số thuế: 2803051421 - Đại diện pháp luật: Lê Doãn Sơn
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LÊ GIANG

Mã số thuế: 2803051069 - Đại diện pháp luật: LÊ VĂN GIANG
Địa chỉ: Khu Phố 1, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH BẮC TRUNG NAM SẦM SƠN

Mã số thuế: 2803043910 - Đại diện pháp luật: Lý Hữu On
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NGÂN TÂM PHÁT

Mã số thuế: 2803025809 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Ngân
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐẠI DUY

Mã số thuế: 2803015014 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Luyện
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MAY BAOPHUONG

Mã số thuế: 2803012373 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thu
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ DVTM LƯƠNG HOÀNG

Mã số thuế: 2803012239 - Đại diện pháp luật: Lê Doãn Hoàng
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH HẢI SẢN THU NGUYỄN

Mã số thuế: 2802958344 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRỌNG TRINH

Mã số thuế: 2802958464 - Đại diện pháp luật: Lê Trọng Trinh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TRỌNG TRƯỜNG

Mã số thuế: 2802957855 - Đại diện pháp luật: Lê Trọng Trường
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRỌNG MINH

Mã số thuế: 2802957608 - Đại diện pháp luật: Lê Trọng Minh
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH LÊ HIỀN

Mã số thuế: 2802956812 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hiền
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẦM SƠN

Mã số thuế: 2802878829 - Đại diện pháp luật: Hà Đăng Tài
Địa chỉ: Đường Trục Xã, Thôn 3, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV-TM TÍNH THƯƠNG

Mã số thuế: 2802867337 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Tính
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XD DV-TM VŨ TRƯỜNG

Mã số thuế: 2802867231 - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Trường
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TÂM PHÁT

Mã số thuế: 2802867217 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Ngân
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH - HTH

Mã số thuế: 2802867270 - Đại diện pháp luật: Lê Vạn Hà
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM & DV TTA

Mã số thuế: 2802855902 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Toàn
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM & DV PHƯƠNG TÚ TƯỜNG

Mã số thuế: 2802855701 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Phương
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TM VÀ DV ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 2802842276 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thạnh
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Hùng, Thành Phố Sầm Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI THỨ BÌNH

Mã số thuế: 2802812779 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Thứ
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Quang Thứ, thôn 3, Xã Quảng Hùng, Thành Phố Sầm Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI CHỨC LƯU

Mã số thuế: 2802812754 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Chức
Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Chức, thôn 3, Xã Quảng Hùng, Thành Phố Sầm Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI DŨNG THÚY

Mã số thuế: 2802812761 - Đại diện pháp luật: Lê Vạn Dũng
Địa chỉ: Nhà ông Lê Vạn Dũng, thôn 7, Xã Quảng Hùng, Thành Phố Sầm Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH 2TV PHƯƠNG TUẤN

Mã số thuế: 2802767068 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Phương
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Hùng, Thành Phố Sầm Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VINH HỒNG

Mã số thuế: 2802727192 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Vinh
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Quảng Hùng, Thành Phố Sầm Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM HƯNG THANH

Mã số thuế: 2802585406 - Đại diện pháp luật: Viên Đình Hưng
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Hùng, Thành Phố Sầm Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THANH BÌNH 68

Mã số thuế: 2802581747 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Quang
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Hùng, Thành Phố Sầm Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DVTM TUẤN HUỆ

Mã số thuế: 2802579949 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Quảng Hùng, Thành Phố Sầm Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG VĂN

Mã số thuế: 2802538170 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Văn
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Quảng Hùng, Thành Phố Sầm Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ HÙNG SƠN

Mã số thuế: 2802526898 - Đại diện pháp luật: Đỗ Quang Huy
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Hùng, Thành Phố Sầm Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KHÁNH VY LEATHER

Mã số thuế: 2802484951 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Quý
Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Quý, Thôn 1, Xã Quảng Hùng, Thành Phố Sầm Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG HOÀNG GIA MOBILE

Mã số thuế: 2802474858 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Quyết
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Quảng Hùng, Thành Phố Sầm Sơn, Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP QUẢNG HÙNG

Mã số thuế: 2802411375 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Công
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Quảng Hùng, Thành Phố Sầm Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CƠ GIỚI GIA HƯNG

Mã số thuế: 2802143510 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phương
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Hùng, Thành Phố Sầm Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN VŨ TH

Mã số thuế: 2801966092 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Toán
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Quảng Hùng, Thành Phố Sầm Sơn, Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG XÃ QUẢNG HÙNG

Mã số thuế: 2801424276 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu công sở UBND, Xã Quảng Hùng, Thành Phố Sầm Sơn, Thanh Hoá

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG HÙNG

Mã số thuế: 2801291019 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Quảng Hùng, Xã Quảng Hùng, Thành Phố Sầm Sơn, Thanh Hoá

UBND XÃ QUẢNG HÙNG

Mã số thuế: 2801260839 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quảng Hùng, Xã Quảng Hùng, Thành Phố Sầm Sơn, Thanh Hoá

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG HÙNG

Mã số thuế: 2801243086 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quảng Hùng, Xã Quảng Hùng, Thành Phố Sầm Sơn, Thanh Hoá

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẢNG HÙNG

Mã số thuế: 2800760250 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quảng Hùng, Xã Quảng Hùng, Thành Phố Sầm Sơn, Thanh Hoá