Doanh nghiệp tại Phường Quảng Cư, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

TRẠM YTẾ XÃ QUẢNG CƯ

Mã số thuế: 2801250622 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Thanh Thái, Xã Quảng Cư, Thành Phố Sầm Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY VẬN TẢI TUẤN HƯNG

Mã số thuế: 2800670977 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quảng Cư - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá, Xã Quảng Cư, Thành Phố Sầm Sơn, Thanh Hoá