Doanh nghiệp tại Xã Đông Xuân, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM BẢO NGỌC

Mã số thuế: 2802297503 - Đại diện pháp luật: Thiều Thị Hồng
Địa chỉ: Đội 1, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG AZEN

Mã số thuế: 2802212789 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Ánh
Địa chỉ: Đội 2, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VINASEAN

Mã số thuế: 2801417582 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Kiên
Địa chỉ: Đội 1, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG XUÂN

Mã số thuế: 2801259858 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đông Xuân, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá