Doanh nghiệp tại Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HỮU BÌNH

Mã số thuế: 2803026721 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Bình
Địa chỉ: Thôn Trang Vạn, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VĂN THẾ

Mã số thuế: 2803026714 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thế
Địa chỉ: Thôn Tân Lợi, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG NAM THANH

Mã số thuế: 2803024442 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: Thôn Văn Bắc, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM THỰC PHẨM AN CHI

Mã số thuế: 2803020328 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Thảo
Địa chỉ: Thôn Văn Châu, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THƯƠNG THÌN

Mã số thuế: 2803020286 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thương
Địa chỉ: Thôn Văn Châu, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THƯỜNG HÒA

Mã số thuế: 2803020222 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hòa
Địa chỉ: Thôn Văn Châu, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THANH BÌNH

Mã số thuế: 2803020247 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Bình
Địa chỉ: Thôn Văn Châu, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THẢO NGHĨA

Mã số thuế: 2803020127 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Văn Châu, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN NÔNG SẢN ĐỨC HẢI

Mã số thuế: 2803019996 - Đại diện pháp luật: Lê Huy Đức
Địa chỉ: Thôn Văn Châu, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN NÔNG SẢN LONG HÀ

Mã số thuế: 2803020102 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Văn Châu, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MIẾN GẠO LÀNG NGHỀ PHƯƠNG PHƯỜNG

Mã số thuế: 2802963288 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phường
Địa chỉ: Thôn Văn Châu, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐÁ MỸ NGHỆ TUẤN ĐÔNG VĂN

Mã số thuế: 2802963023 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tuấn
Địa chỉ: Thôn Văn Bắc, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG LÂM MINH

Mã số thuế: 2802958390 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Văn Thịnh, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM ĐỨC DŨNG

Mã số thuế: 2802957598 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Văn Thịnh, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TNHH DƯỢC PHẨM MỸ ĐÌNH VN

Mã số thuế: 2802931293 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dự
Địa chỉ: Xóm Nam, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN TRIỆU VINH

Mã số thuế: 2802926455 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trà My
Địa chỉ: Lô B62, thôn Văn Bắc, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH HỒNG LONG

Mã số thuế: 2802887301 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Long
Địa chỉ: Thôn Văn Thắng, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LAN HƯƠNG ĐÔNG VĂN

Mã số thuế: 2802887326 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Văn Trung, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM ĐỨC DŨNG

Mã số thuế: 2802886562 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Văn Thịnh, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM MINH LÂM

Mã số thuế: 2802886629 - Đại diện pháp luật: Lại Văn Phương
Địa chỉ: Thôn Văn Bắc, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT SƠN QUYỀN

Mã số thuế: 2802811895 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Quyền
Địa chỉ: Thôn Văn Bắc, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DP 68

Mã số thuế: 2802759902 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Yến
Địa chỉ: Thôn Văn Thắng, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VŨ HÀ SƠN

Mã số thuế: 2802622658 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Thôn Văn Bắc, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHUNG TĨNH

Mã số thuế: 2802569002 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Chung
Địa chỉ: Thôn Văn Nam, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẢO AN TH

Mã số thuế: 2802566192 - Đại diện pháp luật: Thiều Văn Cường
Địa chỉ: Thôn Văn Bắc, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ TRUNG

Mã số thuế: 2802556525 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bá
Địa chỉ: Thôn Văn Nam, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NÔNG SẢN SẠCH - DỊCH VỤ SINH THÁI

Mã số thuế: 2802504887 - Đại diện pháp luật: Trần Thế Đức
Địa chỉ: Thôn Văn Trung, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DVTM ĐỨC HUỆ

Mã số thuế: 2802503851 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Đức
Địa chỉ: Thôn Văn Bắc, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV SXKD GIA BẢO

Mã số thuế: 2802499933 - Đại diện pháp luật: Thiều Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Văn Trung, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MẠ KHAY LÊ CẢNH

Mã số thuế: 2802498584 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Văn Trung, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH HƯƠNG ANH TUẤN

Mã số thuế: 2802437334 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hương Lài
Địa chỉ: Thôn Văn Châu, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH M&E RỒNG VIỆT

Mã số thuế: 0107643003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Long
Địa chỉ: Thôn Văn Thắng, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 2802414665 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Đăng
Địa chỉ: Khu văn phòng Nhà máy gạch Đông Văn, thôn Văn Thắng, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÚC DUNG

Mã số thuế: 2802314727 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Dung
Địa chỉ: Thôn Văn Thắng, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MAY ĐỨC TÂM

Mã số thuế: 2802308018 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Tâm
Địa chỉ: Thôn Văn Thắng, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THANH BẢO KHÁNH

Mã số thuế: 2802307053 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Thanh
Địa chỉ: Xóm Bắc, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUANG ANH

Mã số thuế: 2802306010 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tuấn
Địa chỉ: Nhà ông Lê Quang Lộc, thôn Văn Thắng, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KINH DOANH VẬN TẢI ANH SƠN

Mã số thuế: 2802299035 - Đại diện pháp luật: Lê Trường Sơn
Địa chỉ: Thôn Văn Bắc, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CHUNG LIÊN

Mã số thuế: 2800929242 - Đại diện pháp luật: Trần Thế Đức
Địa chỉ: Nhà ông Trần Thế Chung, xóm Trung, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

UBND XÃ ĐÔNG VĂN

Mã số thuế: 2801254602 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Văn Trung - Đông Văn, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU NGỌC HÀ

Mã số thuế: 2801137070 - Đại diện pháp luật: Thiều Văn Thuận
Địa chỉ: Nhà ông Thiều Văn Thuận, thôn Văn Trung, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TIẾN DŨNG

Mã số thuế: 2800824521 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: Đội 6, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

TRƯỜNG TH PHỔ THÔNG 2 ĐÔNG SƠN

Mã số thuế: 2800787238 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Bầu
Địa chỉ: Đông Văn, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá