Doanh nghiệp tại Xã Đông Hòa, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TRÍ GIA KHANG T HOME THANH HÓA

Mã số thuế: 2803042000 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Tấn
Địa chỉ: Thôn Hiền Thư, Xã Đông Hòa, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LAM SƠN

Mã số thuế: 2803015448 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tâm
Địa chỉ: Thôn Phú Minh, Xã Đông Hòa, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÂU

Mã số thuế: 2802963760 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tài Châu
Địa chỉ: Thôn Tân Đại, Xã Đông Hòa, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MAY GIA CÔNG KHUYÊN THỌ

Mã số thuế: 2802946596 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Khuyên
Địa chỉ: Thôn Tân Đại, Xã Đông Hòa, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÀI DUY

Mã số thuế: 2802945105 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tài Duy
Địa chỉ: Thôn Hiền Thư, Xã Đông Hòa, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG LINH

Mã số thuế: 2802867954 - Đại diện pháp luật: Ðỗ Thị Hạnh
Địa chỉ: Thôn Cựu Tự, Xã Đông Hòa, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG AN PHÚ

Mã số thuế: 2802848599 - Đại diện pháp luật: Lê Phú Phong
Địa chỉ: Thôn Tân Đại, Xã Đông Hòa, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DAIRY PRODUCTS QUANG MINH

Mã số thuế: 2802829934 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Hoài Thu
Địa chỉ: Thôn Cựu Tự, Xã Đông Hòa, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LAM SƠN

Mã số thuế: 2802821999 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Bằng
Địa chỉ: Thôn Hiền Thư, Xã Đông Hòa, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP BẰNG MAI

Mã số thuế: 2802804873 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Tuyết
Địa chỉ: Tân Đại, Xã Đông Hòa, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH AN NHẤT

Mã số thuế: 2802804841 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Nhất
Địa chỉ: Thôn Cựu Tự, Xã Đông Hòa, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MẠNH ĐẠT

Mã số thuế: 2802567365 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đạt
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đông Hòa, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUÂN BẢY

Mã số thuế: 2802567358 - Đại diện pháp luật: Lê Sỹ Xuân
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đông Hòa, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV MAY MINH PHƯƠNG

Mã số thuế: 2802500258 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Minh
Địa chỉ: Thôn 12, Xã Đông Hòa, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TÀI DO

Mã số thuế: 2802450889 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tài Do
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Đông Hòa, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH TÂM

Mã số thuế: 2802145860 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Quý
Địa chỉ: Thôn Tân Đại, Xã Đông Hòa, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ ĐIỆN NĂNG ĐÔNG HOÀ

Mã số thuế: 2801454577 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Thực
Địa chỉ: Văn phòng UBND xã Đông Hoà, Xã Đông Hòa, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HOÀ

Mã số thuế: 2801414461 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đông Hoà - Huyện Đông Sơn - Thanh Hoá, Xã Đông Hoà, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG HOÀ

Mã số thuế: 2801410019 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đông Hoà - Huyện Đông Sơn - Thanh Hoá, Xã Đông Hoà, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÔNG HOÀ

Mã số thuế: 2800862781 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đông Hoà - Huyện Đông Sơn - Thanh Hoá, Xã Đông Hoà, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá