Doanh nghiệp tại Xã Lương Ngoại, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG THÂN BÁ THƯỚC

Mã số thuế: 2802958640 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thân
Địa chỉ: Thôn Ngọc Sinh, Xã Lương Ngoại, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIANG HUỆ

Mã số thuế: 2802477009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giang
Địa chỉ: Thôn Ngọc Sinh, Xã Lương Ngoại, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH BSJ

Mã số thuế: 2802366820 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Giang
Địa chỉ: Thôn Đào, Xã Lương Ngoại, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LƯƠNG NGOẠI

Mã số thuế: 2801410121 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ngọc
Địa chỉ: Xã Lương Ngoại - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá, Xã Lương Ngoại, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG NGOẠI

Mã số thuế: 2801408330 - Đại diện pháp luật: Trương Đức Tài
Địa chỉ: Giàu cả, Xã Lương Ngoại, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

TRƯỜNG MẦM NON XÃ LƯƠNG NGOẠI

Mã số thuế: 2801405643 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Duyên
Địa chỉ: Xã Lương Ngoại - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá, Xã Lương Ngoại, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

TRẠM Y TẾ XÃ LƯƠNG NGOẠI

Mã số thuế: 2801405202 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Luân
Địa chỉ: Xã Lương Ngoại - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá, Xã Lương Ngoại, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG NGOẠI

Mã số thuế: 2801404054 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: xã lương Ngoại - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá, xã lương Ngoại, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá