Doanh nghiệp tại Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH AURORA VINA

Mã số thuế: 4601601919 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Khanh
Địa chỉ: Khu dân cư số 1, Thị Trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO ĐA KIM THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601575708 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Hấn
Địa chỉ: Tổ dân phố Làng Lường, Thị Trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN HOẠT CHẤT THIÊN NHIÊN NAPHAGO

Mã số thuế: 4601573147 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Thái
Địa chỉ: Số 343 Phố Thái Long, Thị Trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH HÙNG HANH

Mã số thuế: 4601547771 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601537727 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Lan
Địa chỉ: Số 148 phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BÌNH LINH

Mã số thuế: 4601535046 - Đại diện pháp luật: Hoàng Huy Bình
Địa chỉ: Số nhà 92, Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL-CCT VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601532133 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiệp
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601532101 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiệp
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601532119 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiệp
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NTT-CCT VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601532126 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiệp
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ HOÀNG HUỆ

Mã số thuế: 4601521011 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Huệ
Địa chỉ: Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN TÚ

Mã số thuế: 4601507296 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Nghiêm
Địa chỉ: Số nhà 2, Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO - TRUYỀN THÔNG HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601495869 - Đại diện pháp luật: Nông Hùng Việt
Địa chỉ: Xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG AN HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601429464 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Hùng
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601345285 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Long
Địa chỉ: Xóm Cổ Rồng, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT DƯỢC THẢO HÒA BÌNH

Mã số thuế: 0107893564 - Đại diện pháp luật: Bế Phương Nga
Địa chỉ: Số nhà 167, Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601330715 - Đại diện pháp luật: Đỗ Tuấn Dương
Địa chỉ: Xóm Làng Lường, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601326772 - Đại diện pháp luật: Hà Tài Tạo
Địa chỉ: Xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601303768 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thái
Địa chỉ: Xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH VĨ ĐẠI THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601292587 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Vĩ
Địa chỉ: Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÒA ANH

Mã số thuế: 4601292266 - Đại diện pháp luật: Trần Trọng Nguyên
Địa chỉ: Số 92, Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XURICA

Mã số thuế: 0107345423 - Đại diện pháp luật: Dương Bảo Yến
Địa chỉ: Số nhà 355, Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DACAM/DIOXIN HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601272728 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Bình
Địa chỉ: TT Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT HIỆP

Mã số thuế: 4601184415 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hảo
Địa chỉ: Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601172402 - Đại diện pháp luật: Lao Văn Thắng
Địa chỉ: Xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601166568 - Đại diện pháp luật: Ma Tiến Chiến
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601130554 - Đại diện pháp luật: Lao Văn Thắng
Địa chỉ: Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Mã số thuế: 4601126621 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: SN 158 - Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601124889 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ

Mã số thuế: 4601120034 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601031874 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đình cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601023087 - Đại diện pháp luật: Đường Đại Lượng
Địa chỉ: Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600972533 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG PHÚ CƯỜNG

Mã số thuế: 4600939649 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Mai
Địa chỉ: Xóm Hùng Sơn, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRUNG TÂM DÂN SỐ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600858534 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600793911 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HỘI NÔNG DÂN

Mã số thuế: 4600732806 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600732789 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Làng Lường, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600732796 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xóm Làng Lường - TT. Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

UBND THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ

Mã số thuế: 4600730277 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Thái Long - TT. Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600695784 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xóm Làng Lường, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

KHO BẠC NHÀ NƯỚC VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600686797 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Thái Long - TT. Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600684528 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600684253 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xóm Làng Lường - TT. Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600684415 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600683771 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600679609 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xóm Tiền Phong - TT. Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

BAN QUẢN LÝ CHỢ ĐÌNH CẢ

Mã số thuế: 4600678122 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600678098 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600675918 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên