Doanh nghiệp tại Tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG Á

Mã số thuế: 1000218488 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đông á - Huyện Đông Hưng - Thái Bình, xã Đông á, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG GIANG

Mã số thuế: 1000218449 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đông Giang - Huyện Đông Hưng - Thái Bình, xã Đông Giang, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG HÀ

Mã số thuế: 1000218456 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đông Hà - Huyện Đông Hưng - Thái Bình, Xã Đông Hà, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG KINH

Mã số thuế: 1000218463 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đông Kinh - Huyện Đông Hưng - Thái Bình, xã Đông Kinh, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG XUÂN

Mã số thuế: 1000218424 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đông Xuân - Huyện Đông Hưng - Thái Bình, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG VINH

Mã số thuế: 1000218431 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đông Vinh - Huyện Đông Hưng - Thái Bình, xã Đông Vinh, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG QUANG

Mã số thuế: 1000218375 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đông Quang - Huyện Đông Hưng - Thái Bình, xã Đông Quang, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG CÁC

Mã số thuế: 1000218382 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đông Các - Huyện Đông Hưng - Thái Bình, Xã Đông Các, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG ĐỘNG

Mã số thuế: 1000218417 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đông Động - Huyện Đông Hưng - Thái Bình, xã Đông Động, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG THỌ

Mã số thuế: 1000218350 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Luyện
Địa chỉ: xã Đông Thọ - Thành phố Thái Bình - Thái Bình, xã Đông Thọ, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TRỌNG QUAN

Mã số thuế: 1000218368 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trọng Quan - Huyện Đông Hưng - Thái Bình, Xã Trọng Quan, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG DƯƠNG

Mã số thuế: 1000218336 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đông Dương - Huyện Đông Hưng - Thái Bình, xã Đông Dương, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG MỸ

Mã số thuế: 1000218343 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Đãng
Địa chỉ: Xã Đông Mỹ, Xã Đông Mỹ, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HOA LƯ

Mã số thuế: 1000218304 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Hoa Lư - Huyện Đông Hưng - Thái Bình, xã Hoa Lư, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BẠCH ĐẰNG

Mã số thuế: 1000218311 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bạch Đằng - Huyện Đông Hưng - Thái Bình, Xã Bạch Đằng, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LÔ GIANG

Mã số thuế: 1000218329 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Lô Giang - Huyện Đông Hưng - Thái Bình, xã Lô Giang, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HOA NAM

Mã số thuế: 1000218262 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Hoa Nam - Huyện Đông Hưng - Thái Bình, xã Hoa Nam, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THĂNG LONG

Mã số thuế: 1000218287 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thăng Long - Huyện Đông Hưng - Thái Bình, xã Thăng Long, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG CHÂU

Mã số thuế: 1000218294 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hồng Châu - Huyện Đông Hưng - Thái Bình, Xã Hồng Châu, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MINH TÂN

Mã số thuế: 1000218230 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Minh Tân - Huyện Đông Hưng - Thái Bình, xã Minh Tân, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG GIANG

Mã số thuế: 1000218248 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Hồng Giang - Huyện Đông Hưng - Thái Bình, xã Hồng Giang, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG VIỆT

Mã số thuế: 1000218255 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Hồng Việt - Huyện Đông Hưng - Thái Bình, xã Hồng Việt, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG PHÚ

Mã số thuế: 1000218223 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đồng Phú - Huyện Đông Hưng - Thái Bình, xã Đồng Phú, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1000218216 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Khu Đô thị Trần Lãm, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1000218181 - Đại diện pháp luật: Phí Văn Chinh
Địa chỉ: Số 36A phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1000218199 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 233, đường Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Mã số thuế: 1000218209 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Hồng Hạnh
Địa chỉ: Số 194 phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

BAN QUẢN LÝ BẾN XE BẾN SÔNG

Mã số thuế: 1000218167 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Bình
Địa chỉ: Đường Lý Bôn, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

SỞ XÂY DỰNG TỈNH THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1000218174 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường Lê Lợi Phường Đề thám, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

BAN QUẢN LÝ CẢNG DIÊM ĐIỀN

Mã số thuế: 1000218110 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Diêm điền - Huyện Thái Thụy - Thái Bình, Thị trấn Diêm điền, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ GTVT THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1000218135 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Thọ
Địa chỉ: Số 323 Phan Bá Vành, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 1000218142 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Số 12 phố Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1000218093 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: Ngõ 18 phố Quang Trung - TP Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

CẢNG VỤ HÀNG HẢI THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1000218103 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu I Thị Trấn Diêm điền, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

Mã số thuế: 1000218079 - Đại diện pháp luật: Pham Thị Minh Châu
Địa chỉ: Số 219 phố Lê Đại Hành, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1000218047 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Hồng
Địa chỉ: Km 2 + 800 đường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐINH CÔNG HƯNG

Mã số thuế: 1000218054 - Đại diện pháp luật: Đinh Công Hưng
Địa chỉ: Số 6, đường Hai Bà Trưng, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ

Mã số thuế: 1000218061 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 235 Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - CÔNG AN TỈNH

Mã số thuế: 1000217999 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Tiến
Địa chỉ: 433 Đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

SỞ TƯ PHÁP TỈNH THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1000218015 - Đại diện pháp luật: Đinh Trọng Xá
Địa chỉ: Số 06 Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1000218022 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường 30/6 Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

CÔNG TY TNHH DỆT MAY XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG.

Mã số thuế: 1000217967 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Sang
Địa chỉ: Số nhà 15, đường Trần Quang Khải, tổ 16, Phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1000217974 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Minh Thúy
Địa chỉ: 280 Trần Thánh Tông, TP Thái Bình, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1000217981 - Đại diện pháp luật: Đàm Văn Tú
Địa chỉ: Tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1000217928 - Đại diện pháp luật: Vũ Tiến Trinh
Địa chỉ: Km 4+500, Đường Hùng Vương, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1000217910 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quyết Thắng
Địa chỉ: Số nhà 52, đường Hai Bà Trưng, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1000215536 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Hoàng Diệu - Thành phố Thái Bình - Thái Bình, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

C.TY CP TƯ VẤN QH KS TK XÂY DỰNG THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1000214878 - Đại diện pháp luật: Bùi Đình Bảng
Địa chỉ: Số 188 phố Hai Bà Trưng, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT SỢI THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1000215293 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Lan Phương
Địa chỉ: Số 293, phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỈNH THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1000215007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Trì
Địa chỉ: Số 01, phố Hai Bà Trưng, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thái Bình, Thái Bình