Doanh nghiệp tại Xã Long Bình, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THIÊN KIM

Mã số thuế: 2200801748 - Đại diện pháp luật: Trần Hồng Vũ
Địa chỉ: Số 260 Ấp Tân Bình, Xã Long Bình, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG ANH

Mã số thuế: 2200801667 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Mến
Địa chỉ: Số 124, ấp Tân Bình, Xã Long Bình, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TẤN PHÁT.

Mã số thuế: 2200777037 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thao Lượt
Địa chỉ: ấp Tân Trung, Xã Long Bình, Thị Xã Ngã Năm, Sóc Trăng

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG BÌNH I

Mã số thuế: 2200638114 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Bình, Xã Long Bình, Thị Xã Ngã Năm, Sóc Trăng

TRƯỜNG MẦM NON LONG BÌNH

Mã số thuế: 2200637985 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Long Bình, Xã Long Bình, Thị Xã Ngã Năm, Sóc Trăng

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ LONG BÌNH

Mã số thuế: 2200636981 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Bình, Xã Long Bình, Thị Xã Ngã Năm, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG ANH THỊNH

Mã số thuế: 2200558324 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nương
Địa chỉ: 112 ấp Tân Bình, Xã Long Bình, Thị Xã Ngã Năm, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢY HIÊN

Mã số thuế: 2200534933 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Cám
Địa chỉ: ấp Mỹ Hòa, Xã Long Bình, Thị Xã Ngã Năm, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN NHỚ

Mã số thuế: 2200523723 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nguyên
Địa chỉ: ấp Tân Bình, Xã Long Bình, Thị Xã Ngã Năm, Sóc Trăng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LONG BÌNH

Mã số thuế: 2200454043 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Bình, xã Long Bình, Xã Long Bình, Thị Xã Ngã Năm, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÒA LÂM

Mã số thuế: 2200216306 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Lâm
Địa chỉ: Số 68, ấp Tân Bình, Xã Long Bình, Thị Xã Ngã Năm, Sóc Trăng