Doanh nghiệp tại Phường 3, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH NHÂN Ý NHƯ NGỌC

Mã số thuế: 2200802847 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hồng Ngọc Như Ý
Địa chỉ: Thửa đất 921, Tờ bản đồ số 01, Khóm Vĩnh Mỹ, Phường 3, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRIỀU ĐỨC

Mã số thuế: 2200801723 - Đại diện pháp luật: Phạm Việt Triều
Địa chỉ: Thửa đất số 1169, 1155, Tờ bản đồ số 01, Khóm Vĩnh Mỹ, Phường 3, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MTV NHÃ ĐÌNH

Mã số thuế: 2200789917 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh Em
Địa chỉ: Số 186, Khóm Vĩnh Mỹ, Phường 3, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRUNG TIẾN

Mã số thuế: 2200767712 - Đại diện pháp luật: Mai Thành Thân
Địa chỉ: khóm Vĩnh Mỹ, Phường 3, Thị Xã Ngã Năm, Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH GIẾT MỔ GIA SÚC - GIA CẦM

Mã số thuế: 2200749784 - Đại diện pháp luật: Phạm Việt Triều
Địa chỉ: Thửa đất 369, Tờ bản đồ số 01, Khóm Vĩnh Mỹ, Phường 3, Thị Xã Ngã Năm, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÃ ĐÌNH

Mã số thuế: 2200738253 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh Em
Địa chỉ: 186 Khóm Vĩnh Mỹ, Phường 3, Thị Xã Ngã Năm, Sóc Trăng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯỜNG 3

Mã số thuế: 2200417429 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm Vĩnh Tiền, Phường 3, Thị Xã Ngã Năm, Sóc Trăng

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 3

Mã số thuế: 2200408946 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm Vĩnh Mỹ, Phường 3, Thị Xã Ngã Năm, Sóc Trăng

TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 3

Mã số thuế: 2200374736 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm Vĩnh Mỹ, Phường 3, Thị Xã Ngã Năm, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN NGOAN

Mã số thuế: 2200293163 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bạch Sơn
Địa chỉ: Số 156 Khóm Vĩnh Mỹ, Phường 3, Thị Xã Ngã Năm, Sóc Trăng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÁM TUẤN

Mã số thuế: 2200226618 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tuấn
Địa chỉ: Số 143, Đường 3/2, Khóm Vĩnh Mỹ, Phường 3, Thị Xã Ngã Năm, Sóc Trăng