Doanh nghiệp tại Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH LIỄU TÙNG

Mã số thuế: 2200807002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liễu
Địa chỉ: Thửa đất số 504, tờ bản đồ số 6, ấp Phước Hòa, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỘNG LAN

Mã số thuế: 2200806922 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mộng Lan
Địa chỉ: Thửa đất số 504, tờ bản đồ số 6, ấp Phước Hòa, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

DNTN LÊ THỊ TUYẾT TRINH

Mã số thuế: 2200803294 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Tuyết Trinh
Địa chỉ: Số 223 ấp Phước Lợi, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÀI ANH

Mã số thuế: 2200802910 - Đại diện pháp luật: Trần Tấn Tài
Địa chỉ: Số 459, ấp Phúc Lợi, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN VŨNG THƠM

Mã số thuế: 2200776001 - Đại diện pháp luật: Vương Minh Phong
Địa chỉ: Số 485, ấp Phước Lợi, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH TM-DV VĨNH TƯỜNG

Mã số thuế: 2200775449 - Đại diện pháp luật: Quách Hán Son
Địa chỉ: Số 29 ấp Phước Thuận, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH VTNN LIÊN QUÂN

Mã số thuế: 2200769124 - Đại diện pháp luật: Hồng Tân Thanh
Địa chỉ: 249, ấp Phước Lợi, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH VĂN HÓA - DU LỊCH GIẾNG TIÊN THẢO LINH

Mã số thuế: 2200745155 - Đại diện pháp luật: Mai Huyền Linh
Địa chỉ: Thửa đất số 32, tờ bản đồ số 01, ấp Phước Thuận, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MTV MỘNG LAN

Mã số thuế: 2200738327 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Tuấn
Địa chỉ: Thửa đất số 504, Tờ bản đồ số 6, Quốc lộ 60, ấp Phước Hòa, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỰC PHẨM HOÀNG MINH

Mã số thuế: 2200737066 - Đại diện pháp luật: Trần Sà Rương
Địa chỉ: ấp Phước An, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

TRƯỜNG MẦM NON 30 THÁNG 4

Mã số thuế: 2200690393 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Phước Hòa, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VŨNG THƠM

Mã số thuế: 2200676737 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Phú Hữu, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÂM HUY PHONG

Mã số thuế: 2200675797 - Đại diện pháp luật: Lâm Huy Phong
Địa chỉ: ấp Phước Lợi, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH NHUẬN

Mã số thuế: 2200617185 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Lòng
Địa chỉ: ấp Phước Hòa, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẾ KIỆT

Mã số thuế: 2200481600 - Đại diện pháp luật: Ngô Thế Vũ
Địa chỉ: Số 47, ấp Phước Hoà, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

TRƯỜNG MẦM NON PHÚ TÂN

Mã số thuế: 2200349754 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Ngọc Tuyết
Địa chỉ: ấp Phước Lợi, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ARTEMIA VĨNH NGA

Mã số thuế: 2200202790 - Đại diện pháp luật: Thái Thị Mỹ Nga
Địa chỉ: Số 264, ấp Phước An, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN PHÚ TÂN

Mã số thuế: 2200196603 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 147 ấp Phước Lợi, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯƠNG HÁN CHEN

Mã số thuế: 2200100485 - Đại diện pháp luật: Trương Hán Chen
Địa chỉ: Số 51, ấp Phước An, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng