Doanh nghiệp tại Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

BQLDA PHÒNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM KHU VỰC TIỂU VÙNG SÔNG MÊ CÔNG

Mã số thuế: 3200497948 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tường
Địa chỉ: Đường Hoàng Diệu, Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐỖ BẢO LINH

Mã số thuế: 3200489143 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thuỷ
Địa chỉ: Đường Hoàng Diệu, Khu phố 1, Đông Giang, Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SANG HIẾU

Mã số thuế: 3200478511 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Mỹ Giang
Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP HƯỚNG NGHIỆP SÔNG HIẾU

Mã số thuế: 3200459519 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Nhung
Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG ĐẠO

Mã số thuế: 3200411108 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Đạo
Địa chỉ: Khu phố 1, Đông Giang, Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

TRUNG TÂM QUẢNG LÝ, PHÁT TRIỂN CỤM CN VÀ DV CÔNG ÍCH TP ĐÔNG HÀ

Mã số thuế: 3200388071 - Đại diện pháp luật: Phan Xuân Hưng
Địa chỉ: KP1, Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG GIANG

Mã số thuế: 3200387656 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Tình
Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MAI KHANH

Mã số thuế: 3200326903 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hải
Địa chỉ: Khu phố 2, Phường Đông Giang, Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO HOÀNG

Mã số thuế: 3200302973 - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Phong
Địa chỉ: Số 266 Quốc lộ 1A, Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THỌ HOÀN

Mã số thuế: 3200285887 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoàn
Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG VÂN

Mã số thuế: 3200285862 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Vân
Địa chỉ: Đường Đoàn Bá Thừa, khu phố 1, Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

TT CÔNG NGHỆ TTTÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200279040 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Hải
Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200275430 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Nghiêm
Địa chỉ: Đường Hoàng Diệu, Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG KỲ

Mã số thuế: 3200268320 - Đại diện pháp luật: Hoàng Lan
Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG

Mã số thuế: 3200197126 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Đông giang - Thành phố Đông Hà - Quảng Trị, Phường Đông giang, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG LIÊN

Mã số thuế: 3200145632 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Phượng
Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QT DUY HÒA

Mã số thuế: 3200144621 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Tương Hòa
Địa chỉ: 273-275 Quốc Lộ 1A, Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG SƠN

Mã số thuế: 3200140539 - Đại diện pháp luật: Khương Trung Sơn
Địa chỉ: Số 292 Lê Duẩn, Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG GIANG

Mã số thuế: 3200115405 - Đại diện pháp luật: Hoàng Kim Thế
Địa chỉ: Thôn An Lạc, Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH HƯNG

Mã số thuế: 3200108729 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Tuyết
Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị