Doanh nghiệp tại Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH GARAGE QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200731468 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Nhân
Địa chỉ: Số 339 Quốc lộ 9, Khu phố 6, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG SƠN HÀ

Mã số thuế: 3200730231 - Đại diện pháp luật: Lê Quý Sơn
Địa chỉ: Số 269 Quốc lộ 9, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NGUYÊN QUÂN

Mã số thuế: 3200729973 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhật Thi
Địa chỉ: 08 Yết Kiêu, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH ĐĂNG QUANG QT

Mã số thuế: 3200729902 - Đại diện pháp luật: Đặng Đăng Khoa
Địa chỉ: 04 Yết Kiêu, Khu Phố 5, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC MINH KHANG

Mã số thuế: 3200729652 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nhung
Địa chỉ: 290 Quốc lộ 9, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MINH TOÀN

Mã số thuế: 3200729490 - Đại diện pháp luật: Mai Chiếm An
Địa chỉ: Số 160 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XD NHÀ VIỆT

Mã số thuế: 3200729236 - Đại diện pháp luật: Trần Cao Cường
Địa chỉ: 76 Thành Cổ, Khu phố 6, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ UY VŨ

Mã số thuế: 3200729099 - Đại diện pháp luật: ĐẶNG SỸ TUẤN
Địa chỉ: Số 300 Quốc lộ 9, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NIPPON VIỆT NAM

Mã số thuế: 3200725175 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Huấn
Địa chỉ: Km 4, quốc lộ 9, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG NAM 74

Mã số thuế: 3200724453 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tri Phương
Địa chỉ: 03 Đường Khóa Bảo, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH SƠN PHÁT 99

Mã số thuế: 3200723837 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Số 291 Quốc lộ 9, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MTV BEE SOUP

Mã số thuế: 3200722093 - Đại diện pháp luật: Khổng Lê Minh Tuấn
Địa chỉ: Đường Trần Bình Trọng, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH AN TÂM PHARMA

Mã số thuế: 3200721910 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Quảng
Địa chỉ: 435 Quốc Lộ 9, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH HIẾU GIANG XANH

Mã số thuế: 3200721068 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN CHÍN LƯƠNG
Địa chỉ: 211/1 Bà Triệu, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QT HUY CHƯƠNG

Mã số thuế: 3200719076 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Chương
Địa chỉ: 06B Yết Kiêu, Khu phố 5, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MTV DŨNG TIẾN QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200718604 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Dũng
Địa chỉ: Số 36/45, đường Nguyễn Văn Tường, Khu phố 2, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH THANG MÁY VÀ THIẾT BỊ MINH NHẬT

Mã số thuế: 3200713236 - Đại diện pháp luật: Lê Hoài Sơn
Địa chỉ: Khu phố 6, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH T&T LAND GIO HẢI

Mã số thuế: 3200713067 - Đại diện pháp luật: Triệu Bá Minh
Địa chỉ: Số nhà 291, Khu phố 7, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MTV HỒNG QUÂN SOLAR

Mã số thuế: 3200712962 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhiệm
Địa chỉ: 291 Quốc lộ 9, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH AMACONS QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200711197 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Thông
Địa chỉ: Số 14 đường Yết Kiêu, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 61

Mã số thuế: 3200711119 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tình
Địa chỉ: Km 3, Quốc Lộ 9, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC NHẬT HƯNG

Mã số thuế: 3200710612 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Tuyết Mai
Địa chỉ: 89 đường Thành Cổ, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ KHE SANH

Mã số thuế: 3200710228 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Trình
Địa chỉ: Số 343, quốc lộ 9, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MẠNH THẮNG

Mã số thuế: 3200710468 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Mạnh
Địa chỉ: 39/17 đường Lương Ngọc Quyến, Khu phố 7, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN AN PHÚC QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200708451 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Trung
Địa chỉ: Khu phố 7, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CÔNG TY TNHH QB TÂN TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 3200708317 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Quảng
Địa chỉ: Số 512 Quốc lộ 9, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MTV TOÀN THỊNH PACIFIC

Mã số thuế: 3200707472 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tú
Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Thận, Khu phố 7, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MTV THE GIFT STORE

Mã số thuế: 3200706648 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Phương
Địa chỉ: Lô 2, số 160/2/3, Kiệt 160 đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MTV THỊNH VƯỢNG QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200706334 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thịnh
Địa chỉ: Tầng 1 số 365 Quốc lộ 9, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MTV ĐÌNH HÙNG QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200706327 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Hùng
Địa chỉ: Tầng 2 số 365 Quốc lộ 9, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ LALA

Mã số thuế: 3200705796 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng Minh
Địa chỉ: 367 QL9, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CÔNG TY TNHH BẢO NGUYÊN PHARMA

Mã số thuế: 3200701329 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tý
Địa chỉ: Số nhà 155, Khu phố 1, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG XANH QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200700131 - Đại diện pháp luật: Thái Thị Hằng
Địa chỉ: Số 90 Thành Cổ, Khu phố 6, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN TOTAL POWER

Mã số thuế: 3200700011 - Đại diện pháp luật: Thái Thanh Hà
Địa chỉ: 168 Trần Bình Trọng, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ LICOGI 16 QUẢNG TRỊ 1

Mã số thuế: 3200699969 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thành
Địa chỉ: Đường Nguyễn Trung Trực, Khu phố 7, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ LICOGI 16 QUẢNG TRỊ 2

Mã số thuế: 3200699951 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Kiên
Địa chỉ: Đường Nguyễn Trung Trực, Khu phố 7, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHANH PHƯƠNG QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200698027 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chanh
Địa chỉ: 343 Quốc lộ 9, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG XĂNG DẦU QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200697993 - Đại diện pháp luật: Đào Xuân Nghĩa
Địa chỉ: 42 Lương Ngọc Quyến, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

HTX DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐÔNG HIẾU

Mã số thuế: 3200693519 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Đường Thành Cổ, KP6, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN FDH NỘI THẤT

Mã số thuế: 3200693131 - Đại diện pháp luật: Dương Đăng Trung
Địa chỉ: Số 257 Quốc lộ 9, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MTV QT ĐỨC NHẬT

Mã số thuế: 3200691656 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Chính
Địa chỉ: Khu phố 2, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM HOÀNG KHÁNH

Mã số thuế: 3200688741 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lực
Địa chỉ: Số 228 Quốc lộ 9, Khu phố 6, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

QUỸ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200677588 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tâm
Địa chỉ: 211 Bà Triệu, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG NAM QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200676947 - Đại diện pháp luật: Hoàng Chiếm Nam
Địa chỉ: Số 05 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN CERES VIỆT NAM

Mã số thuế: 3200675100 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tú
Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Thận, Khu phố 7, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CÔNG TY TNHH PHÚC PHƯỚC QUANG

Mã số thuế: 3200668907 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Chước
Địa chỉ: Số 162 đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

HTX QUẢN LÝ CHỢ ĐÊM PHƯỜNG 3, THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200664363 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy Hồng
Địa chỉ: KP6, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ UY VŨ

Mã số thuế: 3200659878 - Đại diện pháp luật: Đặng Sỹ Tuấn
Địa chỉ: số 300 Quốc Lộ 9, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CÔNG TY TNHH THÉP VƯƠNG TÙNG

Mã số thuế: 3200659395 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Vương
Địa chỉ: Tầng 1, Số 365 Quốc Lộ 9, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CHỢ GỖ SĨ ĐẠI HÙNG

Mã số thuế: 3200658842 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Gấm
Địa chỉ: Số 291 Quốc lộ 9, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị