Doanh nghiệp tại Xã Yên Đức, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH SHIMI

Mã số thuế: 5702123731 - Đại diện pháp luật: Đặng Thúy Nga
Địa chỉ: Thôn Chí Linh, Xã Yên Đức, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HT VIỆT NAM

Mã số thuế: 5702054220 - Đại diện pháp luật: Ngô Quang Hưng
Địa chỉ: Bến Đụn, Thôn Đồn Sơn, Xã Yên Đức, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT TỔNG HỢP QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5701979470 - Đại diện pháp luật: Phạm Mạnh Hậu
Địa chỉ: Ngã 3 đường Đỏ, Thôn Yên Khánh, Xã Yên Đức, Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU ĐÁ ĐỨC SƠN

Mã số thuế: 5701978639 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuý Huệ
Địa chỉ: Thôn Đồn Sơn, Xã Yên Đức, Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH, DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP YÊN ĐỨC

Mã số thuế: 5701869830 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn Yên Khánh, Xã Yên Đức, Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ 589

Mã số thuế: 5701862440 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Thái
Địa chỉ: Thôn Đồn Sơn, Xã Yên Đức, Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh

HTX SẢN XUẤT KINH DOANH, DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HOA VÀNG

Mã số thuế: 5701828827 - Đại diện pháp luật: Vũ Minh Thức
Địa chỉ: Đồn Sơn, Xã Yên Đức, Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THUẬN MAI

Mã số thuế: 5701826065 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hòa
Địa chỉ: Thôn Yên Khánh, Xã Yên Đức, Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LÀNG QUÊ YÊN ĐỨC

Mã số thuế: 5701781209 - Đại diện pháp luật: Lý Thị Hằng
Địa chỉ: Thôn Yên Khánh, Xã Yên Đức, Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN ĐỨC (UNT)

Mã số thuế: 5701742087 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Yên Đức, Xã Yên Đức, Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN THỌ (UNT)

Mã số thuế: 5701742055 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Yên Thọ, Xã Yên Đức, Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH HÀ KHÁNH

Mã số thuế: 5701703909 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Lục
Địa chỉ: Khu Chợ Đụn, Xã Yên Đức, Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YÊN ĐỨC

Mã số thuế: 5701702302 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Duy
Địa chỉ: Thôn Đồn Sơn, Xã Yên Đức, Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

Mã số thuế: 5701473564 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Yên Khánh, Xã Yên Đức, Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN ĐỨC

Mã số thuế: 5701290144 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Yên đức, Xã Yên Đức, Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN ĐỨC HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

Mã số thuế: 5700988377 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Lệ
Địa chỉ: Xã Yên Đức, Xã Yên Đức, Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN ĐỨC HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

Mã số thuế: 5700928120 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Nghĩa
Địa chỉ: xã Yên Đức, Xã Yên Đức, Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH VĂN HUY

Mã số thuế: 5700500399 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lương
Địa chỉ: Thôn Đồn Sơn, Xã Yên Đức, Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG YÊN ĐỨC

Mã số thuế: 5700393820 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Hòa
Địa chỉ: Thôn Dương Đê, Xã Yên Đức, Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh