Doanh nghiệp tại Xã Điền Công, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NÔNG NGHIỆP ĐIỀN CÔNG

Mã số thuế: 5702023198 - Đại diện pháp luật: Lê Thái Sơn
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Điền Công, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG LÂM HẢI

Mã số thuế: 5701959805 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Ninh
Địa chỉ: Số nhà 05, Thôn 1, Xã Điền Công, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh

CÔNG AN XÃ ĐIỀN CÔNG

Mã số thuế: 5701881387 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Dũng
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Điền Công, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ MẶT TRỜI VÀNG

Mã số thuế: 5701806171 - Đại diện pháp luật: Vũ Trung Kiên
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Điền Công, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐIỀN CÔNG

Mã số thuế: 5701455332 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Trang
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Điền Công, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh

TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐIỀN CÔNG

Mã số thuế: 5701426853 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thuần
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Điền Công, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DU LỊCH SINH THÁI QUẢNG NAM

Mã số thuế: 5700747808 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Thùy Dương
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Điền Công, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐIỀN CÔNG - THÀNH PHỐ UÔNG BÍ

Mã số thuế: 5700635981 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Đổng
Địa chỉ: Thôn 2, Điền Công, Xã Điền Công, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH ANH TÚ

Mã số thuế: 5700543025 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Hăng
Địa chỉ: Khu cảng Điền Công, Xã Điền Công, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh