Doanh nghiệp tại Xã Sơn Thủy, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ SƠN THỦY

Mã số thuế: 4300842999 - Đại diện pháp luật: Tạ Đình Trường An
Địa chỉ: Thôn Làng Rào, Xã Sơn Thủy, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ SƠN THỦY

Mã số thuế: 4300841674 - Đại diện pháp luật: Đinh Xăn Quân
Địa chỉ: Thôn Làng Rào, Xã Sơn Thủy, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẤT KIỆT

Mã số thuế: 4300804231 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Quỳnh Trang
Địa chỉ: Thôn Làng Rào, Xã Sơn Thủy, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THỦY

Mã số thuế: 4300753530 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Làng rào, Xã Sơn Thủy, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ SƠN THỦY

Mã số thuế: 4300753273 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Làng rào, Xã Sơn Thủy, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN THỦY

Mã số thuế: 4300753227 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Làng rào, Xã Sơn Thủy, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

UBND XÃ SƠN THỦY

Mã số thuế: 4300323778 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Thủy - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi, Xã Sơn Thủy, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi