Doanh nghiệp tại Xã Sơn Thượng, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THÁI ANH MINH

Mã số thuế: 4300845615 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Tiếng Anh
Địa chỉ: Thôn Làng Vố, Xã Sơn Thượng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN VÀ XÂY DỰNG SH

Mã số thuế: 4300832278 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Diệp
Địa chỉ: Thôn Nước Tăm, Xã Sơn Thượng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH SƠN HÀ

Mã số thuế: 4300817576 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Nước Tăm, Xã Sơn Thượng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ SƠN THƯỢNG

Mã số thuế: 4300756919 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tà Pa, Xã Sơn Thượng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THƯỢNG

Mã số thuế: 4300753259 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Gò răng, Xã Sơn Thượng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẦM NON SƠN THƯỢNG

Mã số thuế: 4300747086 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Gò răng, Xã Sơn Thượng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

UBND XÃ SƠN THƯỢNG

Mã số thuế: 4300271953 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Thượng - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi, Xã Sơn Thượng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi