Doanh nghiệp tại Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QNVN

Mã số thuế: 4001257541 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Hùng
Địa chỉ: Thôn Phú Hưng, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MTV BẢO NAM QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4001252374 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Nguyên
Địa chỉ: Tổ 8, Thôn Tam Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG QUẢNG ÂN

Mã số thuế: 4001249519 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thêm; Vũ Đức Duy
Địa chỉ: Thôn Khương Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MAY MẶC THÀNH PHÚC

Mã số thuế: 4001245458 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Khoa
Địa chỉ: Thôn Tam Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐẠT KHẢI

Mã số thuế: 4001245232 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Khoa
Địa chỉ: Đội 5, Thôn Phú Trung Đông, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI KHÁNH DUNG

Mã số thuế: 4001243482 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THANH KHÁNH
Địa chỉ: Thôn Phú Hưng, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH XE MÁY NHẬP KHẨU HÙNG TRANG

Mã số thuế: 4001242383 - Đại diện pháp luật: Phùng Thanh Hùng
Địa chỉ: Tổ 5, Thôn Tam Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHƯỚC LỘC GIA

Mã số thuế: 4001241943 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kiều Ly
Địa chỉ: Tổ 8, Thôn Tam Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH ENVI CHU LAI

Mã số thuế: 4001240971 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyên
Địa chỉ: Tổ 8, Thôn Phú Trung Đông, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH THIÊN NHÂN THỜI

Mã số thuế: 4001240530 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thiên
Địa chỉ: Thôn Bích Trung, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG XUÂN PHÁT

Mã số thuế: 4001231582 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Thôn Khương Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÁCH SƠN THÀNH

Mã số thuế: 4001227113 - Đại diện pháp luật: Trịnh Quang Bộ
Địa chỉ: Thôn Bích Trung, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH AN NHIÊN NHIÊN

Mã số thuế: 4001225042 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Kết
Địa chỉ: Thôn Bích Trung, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG TRUNG

Mã số thuế: 4001218856 - Đại diện pháp luật: PHAN CHÍ TRUNG
Địa chỉ: Thôn Tam Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TOM GROUP

Mã số thuế: 4001217299 - Đại diện pháp luật: Vũ Hoàng Minh
Địa chỉ: Đường 104, Thôn Khương Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG QUỐC TÍN

Mã số thuế: 4001214259 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Địa chỉ: Thôn Tam Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH TRÍ TÍN THỊNH

Mã số thuế: 4001213054 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ðức Tín
Địa chỉ: Thôn Khương Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH SINH THÁI NGUYÊN TRẦN

Mã số thuế: 4001212452 - Đại diện pháp luật: Trần Phúc
Địa chỉ: Thôn Bích An, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI TRƯỜNG NGÂN

Mã số thuế: 4001210381 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Tuấn
Địa chỉ: Thôn Tam Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA LUXURY

Mã số thuế: 4001208135 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kiên
Địa chỉ: Thôn Khương Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MTV LY UYÊN LÊ

Mã số thuế: 4001207847 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Ly Uyên
Địa chỉ: Tổ 5, Thôn Phú Hưng, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

HỢP TÁC XÃ NUÔI TRỒNG BÍCH AN

Mã số thuế: 4001204860 - Đại diện pháp luật: Ngô Minh Châu
Địa chỉ: Thôn Bích An, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XANH TRƯỜNG AN

Mã số thuế: 4001204405 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: Thôn Tam Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC VIETCELL

Mã số thuế: 4001204395 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Dinh
Địa chỉ: Thôn Khương Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TMDV TÂN VĨNH TIẾN

Mã số thuế: 4001204275 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Tổ 3, Thôn Bích Trung, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DUNG THỊNH

Mã số thuế: 4001200640 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tám
Địa chỉ: Tổ 8, Thôn Bích Trung, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐỨC - RUM

Mã số thuế: 4001199748 - Đại diện pháp luật: Trần Đức
Địa chỉ: Thôn Khương Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG THẮNG

Mã số thuế: 4001199459 - Đại diện pháp luật: Võ Công Anh
Địa chỉ: Tổ 8, Thôn Tam Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH ĐÔNG TÂY QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4001198991 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Đông
Địa chỉ: Tổ 2, Thôn Bích Trung, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH Đ&T QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4001191749 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dung
Địa chỉ: Thôn Phú Đông, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN DƯƠNG HÒA

Mã số thuế: 4001189764 - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Danh
Địa chỉ: Thôn Tam Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH GREEN SHUTTLE VIỆT NAM

Mã số thuế: 4001188979 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Phúc Hậu
Địa chỉ: Thôn Bích An, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ANH SINH

Mã số thuế: 4001188753 - Đại diện pháp luật: Trần Anh
Địa chỉ: Đội 8, Thôn Bích Trung, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH ĐỨC QUỐC HOME

Mã số thuế: 4001187566 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Phú
Địa chỉ: Tổ 5, Thôn Tam Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT AN PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 4001184727 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Lũy
Địa chỉ: Thôn Khương Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MTV TM-DV NGỌC THẠCH QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4001181966 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ba
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG PHAN GIA DOOR

Mã số thuế: 4001181187 - Đại diện pháp luật: Phan Duy Tuấn
Địa chỉ: Thôn Phú Hưng, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC GREENCELL

Mã số thuế: 4001180881 - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Hoàng
Địa chỉ: Thôn Khương Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH TM - DV NGA THU

Mã số thuế: 4001179815 - Đại diện pháp luật: Ngô Đình Thu
Địa chỉ: Tổ 2, Thôn Bích Trung, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT LÊ HUỲNH

Mã số thuế: 4001179290 - Đại diện pháp luật: Lê Huỳnh
Địa chỉ: Thôn Phú Trung, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MTV NGUYÊN KIM HIỆP

Mã số thuế: 4001179011 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hiệp
Địa chỉ: Tổ 5, Thôn Phú Hưng, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẦU TƯ TRỌNG TÍN

Mã số thuế: 4001174817 - Đại diện pháp luật: Trương Thanh Vũ
Địa chỉ: Tổ 2, Thôn Phú Bình, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH TMDV PHÚC GIA HUY

Mã số thuế: 4001170682 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh Quốc
Địa chỉ: Thôn Khương Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CÔNG TY CP XÂY DỰNG THIÊN PHÚ LỤC

Mã số thuế: 4001169126 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Tám
Địa chỉ: Thôn Trung Đông, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MTV PHÚC ĐẠT NHÂN

Mã số thuế: 4001166615 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Nhân
Địa chỉ: Thôn Phú Hưng, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LỘC HUY PHÁT

Mã số thuế: 4001164375 - Đại diện pháp luật: Trần Bảo Lâm
Địa chỉ: Thôn Bích Trung, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH DV - TM NGUYÊN HUY

Mã số thuế: 4001162353 - Đại diện pháp luật: Lê Nguyên Cư
Địa chỉ: Thôn Phú Trung, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP BÍCH TRUNG

Mã số thuế: 4001158501 - Đại diện pháp luật: Trịnh Quang Phê
Địa chỉ: Thôn Bích Trung, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG LUÂN KHOA

Mã số thuế: 4001153101 - Đại diện pháp luật: Hồ Tấn Khoa
Địa chỉ: Thôn Trung Đông, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MTV NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG MAI DECOR

Mã số thuế: 4001151270 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Phúc
Địa chỉ: Thôn Khương Mỹ, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Quảng Nam