Doanh nghiệp tại Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH ĐTTM & XD MẠNH CƯỜNG

Mã số thuế: 3101123099 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Cường
Địa chỉ: Thôn Đông Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN O2

Mã số thuế: 3101120549 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Sĩ
Địa chỉ: 57 Nguyễn Hữu Hào, Thôn Tân Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẢI YẾN QUẢNG BÌNH

Mã số thuế: 3101117144 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Hậu
Địa chỉ: Đường Trương Pháp, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRIỀU PHÁT

Mã số thuế: 3101109898 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thắng
Địa chỉ: Thôn Đông Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QT

Mã số thuế: 3101109464 - Đại diện pháp luật: Đào Hữu Phúc
Địa chỉ: Thôn Đông Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 389.9

Mã số thuế: 3101106551 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyền
Địa chỉ: Thôn Đông Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP THANH SƠN

Mã số thuế: 3101105244 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Thôn Nam Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HOÀNG LONG PHÁT

Mã số thuế: 3101105212 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Hải
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NEW STAR

Mã số thuế: 3101104321 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khánh Lưu
Địa chỉ: Thôn Đông Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN KHƯƠNG NGUYỄN

Mã số thuế: 3101103649 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Công
Địa chỉ: 379 Trương Pháp, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAY GOLDEN

Mã số thuế: 3101102490 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hiếu
Địa chỉ: Đường Trương Pháp, Thôn Tân Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH TMDV THIÊN TUẾ

Mã số thuế: 3101101514 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Hưởng
Địa chỉ: Đường Trương Pháp, Thôn Tân Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TUẤN ANH

Mã số thuế: 3101092690 - Đại diện pháp luật: LÊ VĂN TUẤN
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 179

Mã số thuế: 3101090005 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hiếu
Địa chỉ: Đường Trương Pháp, Thôn Tân Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ÁNH DƯƠNG MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 3101087267 - Đại diện pháp luật: Trần Hồng Minh
Địa chỉ: 379 Trương Pháp, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH KHÁCH SẠN HELLO

Mã số thuế: 3101083350 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tuấn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Hào, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẠN AN PHÚC

Mã số thuế: 3101083079 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thắng
Địa chỉ: 379 Đường Trương Pháp, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH OCEANVIEW HOMESTAY

Mã số thuế: 3101081240 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Lương Hòa
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG ẨM THỰC MIRESTO QUẢNG BÌNH

Mã số thuế: 3101079523 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Thân
Địa chỉ: Số 405 Đường Trương Pháp, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH AQUA NUTRI

Mã số thuế: 3101073994 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Loan
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Quang Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH BLOOM BOUTIQUE

Mã số thuế: 3101073296 - Đại diện pháp luật: Trần Duy Khánh
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Hữu Hào, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 3101071362 - Đại diện pháp luật: Phan Việt Dũng
Địa chỉ: Đường Trương Pháp, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DVTH AN NHIÊN

Mã số thuế: 3101071115 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: Thôn Nam Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH TMDV NHẬT MINH

Mã số thuế: 3101069973 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH TÂN HẢI YẾN

Mã số thuế: 3101065802 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hòa
Địa chỉ: Đường Trương Pháp, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

HỢP TÁC XÃ CHẾ BIẾN BẢO QUẢN THỦY HẢI SẢN PHƯƠNG HIỀN

Mã số thuế: 3101057689 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Thôn Tấy Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH GREEN LIFE 4.0

Mã số thuế: 3101056597 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Tú
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP NGỌC ANH

Mã số thuế: 3101053437 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Lợi
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH BÌNH AN

Mã số thuế: 3101052472 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lan Anh
Địa chỉ: Đường Trương Pháp, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUYỀN AN

Mã số thuế: 3101047899 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lệ Huyền
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH PHƯƠNG LOAN

Mã số thuế: 3101044947 - Đại diện pháp luật: Phạm Duy Phương
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TÂN PHÚ PHÁT

Mã số thuế: 3101039961 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH SIM RẺ QUẢNG BÌNH

Mã số thuế: 3101035325 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiền
Địa chỉ: Thôn Tây Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH MỘC MỸ NGHỆ NGỌC HOÀNG

Mã số thuế: 3101034339 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Luận
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH ANH

Mã số thuế: 3101032109 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Kim Dung
Địa chỉ: Thôn Bắc Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH NHÀ KHÁCH KHĂM MUỘN

Mã số thuế: 3101015544 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hoàn
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI PHÚ HỘI

Mã số thuế: 3101014639 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Thắng
Địa chỉ: Thôn Nam Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH VIỆT HÀ

Mã số thuế: 3101000594 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT VÀNG

Mã số thuế: 3100996541 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Thành
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH LÂM YẾN

Mã số thuế: 3100986818 - Đại diện pháp luật: Lữ Thị Kim Yến
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH VỌNG BIỂN

Mã số thuế: 3100979419 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Huyền Trang
Địa chỉ: Đường Trương Pháp, Thôn Tân Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 3Đ

Mã số thuế: 3100753154 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Trung
Địa chỉ: T.Tân Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH NGỌC TÂM

Mã số thuế: 3100706919 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nam
Địa chỉ: T.Bắc Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC DUYÊN

Mã số thuế: 3100684373 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Đức
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC DŨNG

Mã số thuế: 3100570062 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Dũng
Địa chỉ: Đường Trương Pháp, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON QUANG PHÚ

Mã số thuế: 3100478973 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Quang Phú - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình, xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS QUANG PHÚ

Mã số thuế: 3100470815 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nam Phú, xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TUẤN TÚ BIỂN XANH

Mã số thuế: 3100432489 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai
Địa chỉ: T.Nam Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI CƯỜNG

Mã số thuế: 3100420525 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Cường
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

DOANH NGHIỆP TN SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT ĐẠI LỢI

Mã số thuế: 3100380255 - Đại diện pháp luật: Phan Đình Lợi
Địa chỉ: Thôn Nam Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình