Doanh nghiệp tại Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH MUỐI THẢO NHÂN

Mã số thuế: 4500657697 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Bích Thảo
Địa chỉ: Thôn Phương Cựu 1, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH Ý PHAN

Mã số thuế: 4500643937 - Đại diện pháp luật: Phạm Thế Hòa
Địa chỉ: Tổ 5, Thôn Phương Cựu 3, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NĂNG LƯỢNG LONG TÂM

Mã số thuế: 4500641947 - Đại diện pháp luật: Tôn Long Tâm
Địa chỉ: Thôn Phương Cựu 2, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PHONG PHÚC

Mã số thuế: 4500639747 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Thuận
Địa chỉ: Thôn Phương Cựu 2, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN HOÀNG THIÊN NT

Mã số thuế: 4500631787 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thiên
Địa chỉ: Thôn Phương Cựu, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG LAM NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500632205 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Lam
Địa chỉ: Thôn Phương Cựu 3, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH MUỐI MƯỜI SƠN

Mã số thuế: 4500625487 - Đại diện pháp luật: Phạm Mười
Địa chỉ: Thôn Phương Cựu 2, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH LAM MỸ

Mã số thuế: 4500603229 - Đại diện pháp luật: Phạm Duy Quang
Địa chỉ: Thôn Phương Cựu 2, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG CỰU 3

Mã số thuế: 4500432446 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bé
Địa chỉ: Phương Cựu, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

UBND XÃ PHƯƠNG HẢI

Mã số thuế: 4500212426 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND xã Phương hải, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận