Doanh nghiệp tại Tỉnh Ninh Bình

UBND XÃ YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2700225436 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên thành - Huyện Yên Mô - Ninh Bình, Xã Yên thành, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

UBND XÃ YÊN MẠC

Mã số thuế: 2700225443 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên mạc - Huyện Yên Mô - Ninh Bình, Xã Yên mạc, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

UBND THỊ TRẤN YÊN THỊNH

Mã số thuế: 2700225404 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Yên thịnh - Huyện Yên Mô - Ninh Bình, Thị trấn Yên thịnh, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

UBND XÃ YÊN PHONG

Mã số thuế: 2700225411 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên phong - Huyện Yên Mô - Ninh Bình, Xã Yên phong, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

UBND XÃ YÊN MỸ

Mã số thuế: 2700225429 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên mỹ - Huyện Yên Mô - Ninh Bình, Xã Yên mỹ, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

UBND XÃ KHÁNH THỊNH

Mã số thuế: 2700225387 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Khánh thịnh - Huyện Yên Mô - Ninh Bình, Xã Khánh thịnh, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

UBND XÃ KHÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 2700225394 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Khánh dương - Huyện Yên Mô - Ninh Bình, Xã Khánh dương, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

UBND XÃ YÊN THẮNG

Mã số thuế: 2700225348 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên thắng - Huyện Yên Mô - Ninh Bình, Xã Yên thắng, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

UBND XÃ YÊN HOÀ

Mã số thuế: 2700225355 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên hoà - Huyện Yên Mô - Ninh Bình, Xã Yên hoà, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

UBND XÃ YÊN PHÚ

Mã số thuế: 2700225362 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã yên phú - Huyện Yên Mô - Ninh Bình, Xã yên phú, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

UBND XÃ KHÁNH THƯỢNG

Mã số thuế: 2700225330 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã khánh thượng - Huyện Yên Mô - Ninh Bình, Xã khánh thượng, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

UBND PHƯỜNG THANH BÌNH

Mã số thuế: 2700225323 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Vạn phúc, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

CÔNG AN HUYỆN HOA LƯ

Mã số thuế: 2700225316 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Huyện Hoa Lư, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HOA LƯ

Mã số thuế: 2700225281 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Huyện Hoa lư, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

PHÒNG TƯ PHÁP HOA LƯ

Mã số thuế: 2700225299 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBNS Huyện Hoa lư, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA CỐ ĐÔ HOA LƯ

Mã số thuế: 2700225309 - Đại diện pháp luật: Giang Bạch Đằng
Địa chỉ: Xã Trường yên, Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

UBND XÃ NINH VÂN

Mã số thuế: 2700225228 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ninh vân - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình, Xã Ninh vân, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

UBND XÃ NINH AN

Mã số thuế: 2700225235 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ninh an - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình, Xã Ninh an, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

UBND XÃ NINH XUÂN

Mã số thuế: 2700225193 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ninh xuân - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình, Xã Ninh xuân, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

UBND XÃ NINH THẮNG

Mã số thuế: 2700225203 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ninh thắng - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình, Xã Ninh thắng, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

UBND XÃ NINH HẢI

Mã số thuế: 2700225210 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ninh hải - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình, Xã Ninh hải, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

UBND XÃ NINH KHANG

Mã số thuế: 2700225066 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn phú gia, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

UBND XÃ NINH MỸ

Mã số thuế: 2700225073 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu chùa hà, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

UBND XÃ NINH HOÀ

Mã số thuế: 2700225041 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ninh Hoà - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình, Xã Ninh Hoà, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

UBND XÃ NINH GIANG

Mã số thuế: 2700225059 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ninh Giang - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình, Xã Ninh Giang, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

SỞ TƯ PHÁP NINH BÌNH

Mã số thuế: 2700225027 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Tiến
Địa chỉ: Km số 2 Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

UBND XÃ TRƯỜNG YÊN

Mã số thuế: 2700225034 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trường Yên - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình, Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ NINH BÌNH

Mã số thuế: 2700224601 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND thị xã Ninh bình, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

BAN TÀI CHÍNH THỊ XÃ NINH BÌNH

Mã số thuế: 2700224619 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND thị xã Ninh bình, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

PHÒNG CÔNG CHỨNG

Mã số thuế: 2700224584 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị xã Ninh bình, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

CÔNG AN THÀNH PHỐ NINH BÌNH

Mã số thuế: 2700224591 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Trung Thành, Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

UBND PHƯỜNG VÂN GIANG

Mã số thuế: 2700224538 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường Phạm hồng thái, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

UBND PHƯỜNG BÍCH ĐÀO

Mã số thuế: 2700224545 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Bích đào - Thành phố Ninh Bình - Ninh Bình, Phường Bích đào, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

UBND PHƯỜNG NAM BÌNH

Mã số thuế: 2700224552 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường nam Bình - Thành phố Ninh Bình - Ninh Bình, Phường nam Bình, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

UBND PHƯỜNG TÂN THÀNH

Mã số thuế: 2700224513 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Ngõ 55, đường Thành Công, phố Tân Trung, Phường Tân Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

UBND PHƯỜNG NAM THÀNH

Mã số thuế: 2700224520 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Phúc chỉnh 2, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

UBND PHƯỜNG PHÚC THÀNH

Mã số thuế: 2700224496 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Phúc nam, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

UBND PHƯỜNG ĐÔNG THÀNH

Mã số thuế: 2700224506 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Đông thành - Thành phố Ninh Bình - Ninh Bình, Phường Đông thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

ĐOẠN QUẢN LÝ GIAO THÔNG SỐ 2

Mã số thuế: 2700224993 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai
Địa chỉ: Km 3, đường Nguyễn Huệ, Phường nam bình, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

SỞ THƯƠNG MẠI NINH BÌNH

Mã số thuế: 2700225002 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 31 TRần Hưng Đạo, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

SỞ CÔNG NGHIỆP NINH BÌNH

Mã số thuế: 2700224979 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Thanh bình - Thành phố Ninh Bình - Ninh Bình, Phường Thanh bình, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Mã số thuế: 2700224986 - Đại diện pháp luật: Đặng Thái Sơn
Địa chỉ: Số 08, đường Lê Hồng Phong, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH NINH BÌNH

Mã số thuế: 2700224922 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 40 đường Lê Đại Hành, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

SỞ XÂY DỰNG NINH BÌNH

Mã số thuế: 2700224947 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Tân thành - Thành phố Ninh Bình - Ninh Bình, Phường Tân thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

CÔNG AN TỈNH NINH BÌNH

Mã số thuế: 2700224954 - Đại diện pháp luật: Đinh Hoàng Dũng
Địa chỉ: Phố 10, đường Đinh Tất Miễn, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 2700224915 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Đông thành - Thành phố Ninh Bình - Ninh Bình, Phường Đông thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

CÔNG AN HUYỆN GIA VIỄN

Mã số thuế: 2700224908 - Đại diện pháp luật: Lã Hồng Phúc
Địa chỉ: Công an Huyện Gia Viễn, Thị trấn Me, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

PHÒNG TƯ PHÁP GIA VIỄN

Mã số thuế: 2700224880 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phòng tư pháp Gia viễn, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

ĐỘI THI HÀNH ÁN GIA VIỄN

Mã số thuế: 2700224898 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đội thi hành án Gia Viễn, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

UBND XÃ GIA SINH

Mã số thuế: 2700224866 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND xã Gia sinh, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình