Doanh nghiệp tại Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH SX THỰC PHẨM THÁI AN

Mã số thuế: 2902143641 - Đại diện pháp luật: Thái Trường An
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI GREEN FORESTRY

Mã số thuế: 2902136411 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Vinh
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HOAN HỢI

Mã số thuế: 2902075141 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoan
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Hoan, Xóm 2, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN LÂM SẢN NAM NGHĨA

Mã số thuế: 2901942994 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG THẢO

Mã số thuế: 2901859947 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Cường, xóm 4, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY CP SX & TM THỰC PHẨM SẠCH - ĐẠI THÀNH

Mã số thuế: 2901850912 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN TUYÊN HÙNG

Mã số thuế: 2901401339 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nam Nghĩa, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HẰNG HOÁ

Mã số thuế: 2901333537 - Đại diện pháp luật: Thái Văn Hoá
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM NGHĨA

Mã số thuế: 2901070239 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nam Nghĩa - Huyện Nam Đàn - Nghệ An, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TRỌNG NGHĨA

Mã số thuế: 2900579263 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An