Doanh nghiệp tại Xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẶNG GIA HỒNG PHÁT

Mã số thuế: 2902136605 - Đại diện pháp luật: Đặng Hồng Tư; Lê Thị Tâm
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN FOMEX NGHỆ AN

Mã số thuế: 2902134460 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Danh; Nguyễn Văn Sáng
Địa chỉ: xóm 2, Xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN HOÀNG NGUYÊN

Mã số thuế: 2902134365 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Nguyên
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BẢO TOÀN

Mã số thuế: 2902132826 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Toàn
Địa chỉ: Nhà ông Bùi Văn Toàn, xóm 11, Xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THIÊN NHẪN KHE KẸP

Mã số thuế: 2902071718 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thiêm; Đặng Hồng Tư
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN THẢO PHÙNG

Mã số thuế: 2901833635 - Đại diện pháp luật: Phạm Phùng
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Phùng, xóm 7, Xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

HTX DỊCH VỤ NN KHÁNH SƠN 2

Mã số thuế: 2901728292 - Đại diện pháp luật: Htx Dịch Vụ Nông Nghiệp Khánh
Địa chỉ: Văn Phòng HTX Khánh Sơn 2, Xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON KHÁNH SƠN 1

Mã số thuế: 2901715046 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khánh Sơn, Xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

TRƯỜNG THCS KHÁNH SƠN

Mã số thuế: 2901132943 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Khánh Sơn - Huyện Nam Đàn - Nghệ An, Xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH SƠN I

Mã số thuế: 2901057527 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Khánh Sơn - Huyện Nam Đàn - Nghệ An, Xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH SƠN II

Mã số thuế: 2901057559 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Khánh Sơn - Huyện Nam Đàn - Nghệ An, Xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH NGÓI ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 2900411302 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Văn
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An