Doanh nghiệp tại Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VICAR

Mã số thuế: 0601239522 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Dũng
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HẢI HƯNG

Mã số thuế: 0601236602 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thu
Địa chỉ: Xóm 03, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TOÀN THẢO

Mã số thuế: 0601233136 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Nghĩa
Địa chỉ: Xóm Nam, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH TÂN TRƯỜNG HƯNG NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0601231604 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Lâm
Địa chỉ: Xóm Nam, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC HUY HIỆU

Mã số thuế: 0601231259 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hiệu
Địa chỉ: Xóm Bắc, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI MAY MẶC TRẦN NGÁT

Mã số thuế: 0601220602 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngát
Địa chỉ: Đội Bắc, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP PHƯƠNG HẢI

Mã số thuế: 0601218875 - Đại diện pháp luật: KHỔNG VĂN HƯỚNG
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TUỆ TÂM

Mã số thuế: 0601216814 - Đại diện pháp luật: Trần Duy Điệp
Địa chỉ: Đội Bắc, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP BIÊN HOA

Mã số thuế: 0601213122 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Biên
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI HẢI PHÁT

Mã số thuế: 0601200187 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Biên
Địa chỉ: Xóm Nam, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HUYNH HÙNG

Mã số thuế: 0601184513 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Huynh
Địa chỉ: Xóm Nam, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TU VIỆN ĐA MINH PHÚ NHAI

Mã số thuế: 0601136365 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hương
Địa chỉ: Xóm Nam, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Nam Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI SẢN KHIẾT MAI

Mã số thuế: 0601109957 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Khiết
Địa chỉ: Đội Nam, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Nam Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĂN THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 0601080715 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Thành
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Nam Định

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀ PHÚ

Mã số thuế: 0601076412 - Đại diện pháp luật: Phan Chí Dương
Địa chỉ: Xóm Nam, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Nam Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI XUÂN LỘC

Mã số thuế: 0601074133 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Duyên
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Nam Định

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP LÊ THANH

Mã số thuế: 0601046827 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Trọng
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Nam Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HIỆP PHÁT

Mã số thuế: 0601043128 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngoan
Địa chỉ: Đội Bắc, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Nam Định

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XUÂN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0600659066 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Xuân Phương - Huyện Xuân Trường - Nam Định, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Nam Định

CÔNG TY TNHH PHÚ SƠN

Mã số thuế: 0600527486 - Đại diện pháp luật: Đinh Quang Hiệp
Địa chỉ: Xóm Bắc, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Nam Định

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRƯỜNG HƯNG

Mã số thuế: 0600506119 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Lâm
Địa chỉ: Đội Nam, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Nam Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG HƯNG

Mã số thuế: 0600378435 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Huy
Địa chỉ: Xóm Bắc, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Nam Định

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN HẢI TRƯỜNG

Mã số thuế: 0600403804 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Thuỷ
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Nam Định

NGUYỄN VĂN THOẢ

Mã số thuế: 0600114545 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thảo
Địa chỉ: Xuân phương, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Nam Định

VŨ VĂN BÀO

Mã số thuế: 0600110660 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Báo
Địa chỉ: Xuân phương, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Nam Định

PHAN MINH LỘ

Mã số thuế: 0600110438 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Lộ
Địa chỉ: Xã Xuân Phương, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Nam Định