Doanh nghiệp tại Xã Quảng Lạc, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG GIANG 555

Mã số thuế: 4900874946 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Luân
Địa chỉ: Thôn Quảng Liên III, Xã Quảng Lạc, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU TẤN TÀI LỘC

Mã số thuế: 4900874696 - Đại diện pháp luật: Lăng Văn Khợ
Địa chỉ: Thôn Quảng Tiến 1, Xã Quảng Lạc, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN QUẢNG LẠC

Mã số thuế: 4900862933 - Đại diện pháp luật: Mã Nông Hiếu
Địa chỉ: Thôn Quảng Hồng 2, Xã Quảng Lạc, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HOA ĐÀO BẢN CAO

Mã số thuế: 4900859916 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hưng
Địa chỉ: Thôn Quảng Hồng I, Xã Quảng Lạc, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC SƠN 6

Mã số thuế: 4900854097 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Hiển
Địa chỉ: Thôn Quảng Trung 3, Xã Quảng Lạc, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP QUẢNG HỒNG

Mã số thuế: 4900850328 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Ngoan
Địa chỉ: Thôn Quảng Hồng, Xã Quảng Lạc, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VẠN AN

Mã số thuế: 4900849996 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trung Hiếu
Địa chỉ: Thôn Quảng Tiến I, Xã Quảng Lạc, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP AN HỒNG

Mã số thuế: 4900849467 - Đại diện pháp luật: Lưu Thu Hiền
Địa chỉ: Thôn Quảng Hồng 2, Xã Quảng Lạc, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900849347 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trị
Địa chỉ: Thôn Quang Trung 2, Xã Quảng Lạc, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC NGỌC LS

Mã số thuế: 4900839317 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Hiếu
Địa chỉ: Thôn Quảng Trung 2, Xã Quảng Lạc, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV AN THỊNH LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900793535 - Đại diện pháp luật: Ma Thị Thùy
Địa chỉ: Thôn Quảng Liên 1, Xã Quảng Lạc, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG LẠC

Mã số thuế: 4900781000 - Đại diện pháp luật: Loan Thị Thao
Địa chỉ: Km 5 Quốc Lộ 1A Cũ, Xã Quảng Lạc, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC NÔNG LÂM NGHIỆP LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900759799 - Đại diện pháp luật: Hoàng Lê Minh
Địa chỉ: Thôn Quảng Liên 3, Xã Quảng Lạc, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP AN SƠN

Mã số thuế: 4900721393 - Đại diện pháp luật: Chu Đức Khôi
Địa chỉ: Thôn Quảng Trung III, Xã Quảng Lạc, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẢNG LẠC

Mã số thuế: 4900226303 - Đại diện pháp luật: Vr Hwu Sy
Địa chỉ: Km3 Quốc Lộ 1A Xã Quảng Lạc, Xã Quảng Lạc, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

UBND XÃ QUẢNG LẠC

Mã số thuế: 4900226279 - Đại diện pháp luật: Ho5Ng Soi
Địa chỉ: Km7, Thôn Quảng Trung 2, Xã Quảng Lạc, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn