Doanh nghiệp tại Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMDALAT

Mã số thuế: 5801507312 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Thanh Danh
Địa chỉ: Tổ 19, khu phố 1 Kim Cúc, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DONKIHOTE VALLEY

Mã số thuế: 5801506686 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Mỹ
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH KHÔNG GIAN CỒNG CHIÊNG BON TƠR NUN

Mã số thuế: 5801502794 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thiện
Địa chỉ: Tổ 4 Thôn 2, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THANH TOÀN TÀ NUNG

Mã số thuế: 5801501688 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh
Địa chỉ: Tổ 2, thôn 2, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÀ PHÊ ĐẠI NGÀN

Mã số thuế: 5801501494 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Toán
Địa chỉ: Tổ 13, Thôn 11, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH DE FLORE 01

Mã số thuế: 5801499125 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Nhanh
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH VẼ MÁY BAY GIẤY

Mã số thuế: 5801493003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Kiệt
Địa chỉ: Thửa đất số 26 (Gốc 14,26,27,28,37,38,39) Tờ bản đồ số 17, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH HAPPY F

Mã số thuế: 5801490877 - Đại diện pháp luật: HOÀNG THỊ KIM HƯƠNG
Địa chỉ: Tổ 5, Thôn 5, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SƠN BÌNH

Mã số thuế: 5801490115 - Đại diện pháp luật: Mai Trung Đông
Địa chỉ: Tổ 1, Thôn 6, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT XÂY DỰNG LỘC PHÚ

Mã số thuế: 5801485161 - Đại diện pháp luật: Tăng Kiệt Nhơn
Địa chỉ: Tổ 12, Thôn 3, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN KN

Mã số thuế: 5801483358 - Đại diện pháp luật: VÕ KIM NGỌC
Địa chỉ: Tổ 7, Thôn 5, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH HOA SƠN ĐIỀN VIÊN

Mã số thuế: 5801482629 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Đào
Địa chỉ: Tổ 20 thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN NGỌC HƯƠNG

Mã số thuế: 5801480808 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Hương
Địa chỉ: Tổ 9 thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH TÂY ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801479658 - Đại diện pháp luật: Dương Huy Vũ
Địa chỉ: Tổ 20, thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH BĐS NHẤT PHÁT

Mã số thuế: 5801478012 - Đại diện pháp luật: Sou Rong Kòn Thi
Địa chỉ: Tổ 1, Thôn 6, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC HÂN

Mã số thuế: 5801473335 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Hồng Kỳ
Địa chỉ: Tổ 6, Thôn 5, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH BÍCH PHƯỢNG LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801472941 - Đại diện pháp luật: ĐOÀN THỊ BÍCH PHƯỢNG
Địa chỉ: Tổ 20, Thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH TÂM ANH

Mã số thuế: 5801450634 - Đại diện pháp luật: Hoàng Gia Vĩ
Địa chỉ: Tổ 20, Thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH AROMA COFFEE

Mã số thuế: 5801445419 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Dung
Địa chỉ: Tổ 04, Thôn 2, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH NẤM NGUYÊN LÂM

Mã số thuế: 5801443549 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Minh Phú
Địa chỉ: Tổ 1, Thôn 6, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - DU LỊCH DALATS

Mã số thuế: 5801442697 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Phúc
Địa chỉ: Tổ 14, Thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN THIỆN PHÁT

Mã số thuế: 5801434167 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thiện
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH ĐÀ LẠT SUỐI MƠ

Mã số thuế: 5801433124 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Tổ 20, Thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH ĐÀ LẠT FARM GARDEN

Mã số thuế: 5801432071 - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Đức
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH VƯỜN BẤT HẠI

Mã số thuế: 5801428533 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hải Yến
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN PHÁT ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801411201 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Tuấn
Địa chỉ: Tổ 1 thôn 6, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH TRẠI MƠ

Mã số thuế: 5801410279 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Thắng
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA HƯỚNG DƯƠNG ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801391386 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Loan
Địa chỉ: Tổ 20, thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KINH DOANH CHỢ NGỌC HÂN

Mã số thuế: 5801390569 - Đại diện pháp luật: Võ Phạm Như Mai
Địa chỉ: Tổ 6, Thôn 5, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP THÀNH ĐẠT TÀ NUNG

Mã số thuế: 5801385488 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Phương
Địa chỉ: Tổ 11 Thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH RAU XANH ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801384050 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Hòa
Địa chỉ: Tổ 5, Thôn 5, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

HTX SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ AN HÒA

Mã số thuế: 5801380377 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thùy Vân
Địa chỉ: Tổ 19 thôn 1, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FE'LA

Mã số thuế: 5801377416 - Đại diện pháp luật: Trần Công Hoàng
Địa chỉ: Tổ 11, Thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH MINH HẢI ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801373154 - Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Minh
Địa chỉ: Tổ 11, Thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI ĐÀ LẠT NÚI XANH

Mã số thuế: 5801348221 - Đại diện pháp luật: Tạ Thùy Châu
Địa chỉ: Khoảnh 10, Tiểu khu 158B, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂM THANH VÂN

Mã số thuế: 5801345421 - Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Tâm
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH SXTM XNK LADOBIN

Mã số thuế: 5801341547 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hằng
Địa chỉ: Thôn 4, Tổ 20, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT DƯỢC LIỆU LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801337269 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai Vân Anh
Địa chỉ: Tổ 18, thôn 6, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH LÊ VĂN NHẠC

Mã số thuế: 5801325584 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhạc
Địa chỉ: Tổ 4, Thôn 2, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH THẢO QUÂN ANH

Mã số thuế: 5801309952 - Đại diện pháp luật: Đinh Hồng Quân
Địa chỉ: Tổ 2, Thôn 2, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ MAP

Mã số thuế: 5801306373 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Bảo Linh
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIA NGHI ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801304947 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh
Địa chỉ: Tổ 10, Thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH GIA HUY ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801302107 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh
Địa chỉ: Tổ 10, Thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH VĂN TRUNG

Mã số thuế: 5801289600 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trung
Địa chỉ: Tổ 11 Thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CIL MÚP TÀ NUNG

Mã số thuế: 5801285405 - Đại diện pháp luật: Klong K'noel
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH THIỆN HUÂN

Mã số thuế: 5801279458 - Đại diện pháp luật: Đinh Thiện Huân
Địa chỉ: Tổ 2, Thôn 2, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH DU LỊCH TĨNH AN

Mã số thuế: 5801277877 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Khai
Địa chỉ: Khu du lịch Đồi Yên Ngựa, một phần tiểu khu 160B, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN THANH ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801231488 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Tổ 10, thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH HÀ NHẪN ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801223670 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Hà
Địa chỉ: Tổ 20, thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ KHOA HÂN

Mã số thuế: 5801223053 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Phương
Địa chỉ: Tổ 11 Thôn 4, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng