Doanh nghiệp tại Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH AN PHÁT THỔ CHÂU

Mã số thuế: 1702196443 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Hoàng
Địa chỉ: Thửa đất 154 tờ bản đồ số 05, tổ 1, ấp Bãi Ngự, Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DŨNG KIỀU THỔ CHÂU

Mã số thuế: 1702190226 - Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Dũng
Địa chỉ: Thửa đất số 172, tờ bản đồ số 5, tổ 3, ấp Bãi Ngự, Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG TUẤN THỔ CHÂU

Mã số thuế: 1702186283 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Tuấn
Địa chỉ: Thửa đất số 46, tờ bản đồ số 5, ấp Bãi Ngự, Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÁY TÍNH QUỐC AN THỔ CHÂU

Mã số thuế: 1702159829 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Ly
Địa chỉ: Thửa đất số 29, tờ bản đồ số 3, ấp Bãi Ngực, Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM CA

Mã số thuế: 1702147894 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Ca
Địa chỉ: Thửa đất số 177, tờ bản đồ số 5, tổ 3, ấp Bãi Ngự, Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIỆM VÀNG THANH BÌNH

Mã số thuế: 1702130731 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Bình
Địa chỉ: Thửa đất số 83, tờ bản đồ số 5, Tổ 5, ấp Bãi Ngự, Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG BẢO TRÂN TÂM

Mã số thuế: 1702128108 - Đại diện pháp luật: Bùi Lý Hoài Tâm
Địa chỉ: Thửa đất số 131, tờ bản đồ số 5, tổ 7, ấp Bãi Ngự, Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ CẦM ĐỒ GIANG SƠN

Mã số thuế: 1702121582 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hoài
Địa chỉ: Thửa đất số 06, tổ 06, ấp Bãi Ngự, Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG SƠN VIỆT HOÀNG

Mã số thuế: 1702053364 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Thủy
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Bãi Ngự, Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TRÍ DŨNG KIÊN GIANG

Mã số thuế: 1702007907 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Dũng
Địa chỉ: Tổ 8, ấp Bãi Ngự, Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỌ PHÁT PHÚ QUỐC

Mã số thuế: 1702004381 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Hoàng
Địa chỉ: Tổ 7, ấp Bãi Ngự, Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỐC ĐẠT THỔ CHÂU

Mã số thuế: 1701986801 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Phương
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Bãi Ngự, Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DIỄM DŨNG THỔ CHÂU

Mã số thuế: 1701889452 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Sanh
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Bãi Ngự, Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯƠNG VIỆT HOÀNG

Mã số thuế: 1701593769 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Dũng
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Bãi Ngự, Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NAM CA

Mã số thuế: 1701363187 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Ca
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Bãi Ngự, Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THỔ CHÂU

Mã số thuế: 1700449321 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Dừng
Địa chỉ: ấp Bãi Ngự, Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang