Doanh nghiệp tại Xã Cam Thịnh Tây, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

CÔNG TY TNHH DU LỊCH AMACO

Mã số thuế: 4201734255 - Đại diện pháp luật: Trần Đặng Phi Minh Quốc
Địa chỉ: Thôn Sông Cạn Trung, Xã Cam Thịnh Tây, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa

TRƯỜNG TIỂU HỌC CAM THỊNH TÂY 2

Mã số thuế: 4201530163 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cam Thịnh Tây, Xã Cam Thịnh Tây, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa

ĐỘI THUẾ CAM THỊNH TÂY

Mã số thuế: 4201519057 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cam Thịnh Tây, Xã Cam Thịnh Tây, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa

TRƯỜNG THCS CAM THỊNH TÂY

Mã số thuế: 4201194948 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Sông Cạn, Xã Cam Thịnh Tây, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa

TRƯỜNG TIỂU HỌC CAM THỊNH TÂY 1

Mã số thuế: 4200884096 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Sông Cạn, Xã Cam Thịnh Tây, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa

TRƯỜNG MẦM NON CAM THỊNH TÂY

Mã số thuế: 4200884032 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cam Thịnh Tây - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa, Xã Cam Thịnh Tây, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa

UBND XÃ CAM THỊNH TÂY

Mã số thuế: 4200283754 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cam Thịnh Tây - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa, Xã Cam Thịnh Tây, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa