Doanh nghiệp tại Xã Hồng Vân, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HIỀN PHÁT

Mã số thuế: 0901148185 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Hiền
Địa chỉ: Thôn Đan Tràng 2, Xã Hồng Vân, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHÁT TÀI

Mã số thuế: 0901148308 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ngọc
Địa chỉ: Thôn Đan Tràng 2, Xã Hồng Vân, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC GIÀU

Mã số thuế: 0901148178 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Giàu
Địa chỉ: Thôn Đan Tràng 2, Xã Hồng Vân, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GOSEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0901133372 - Đại diện pháp luật: Vũ Nhật Tuấn
Địa chỉ: Thôn Trà Phương, Xã Hồng Vân, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRÍ KHOA

Mã số thuế: 0901109482 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Trí
Địa chỉ: Thôn Trà Phương, Xã Hồng Vân, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MTQ

Mã số thuế: 0901096353 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyết
Địa chỉ: Xóm 2, thôn Trà Phương, Xã Hồng Vân, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH ĐT THƯƠNG MẠI TAM ANH

Mã số thuế: 0901095582 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Toản
Địa chỉ: Thôn Trà Phương, Xã Hồng Vân, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHÁT HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901094388 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Bích
Địa chỉ: Thôn Đan Tràng 2, Xã Hồng Vân, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG MIỀN BẮC L&V

Mã số thuế: 0901091161 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Cương
Địa chỉ: Thôn Đan Tràng, Xã Hồng Vân, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MẠNH ĐẠT - MD

Mã số thuế: 0901081188 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mạnh
Địa chỉ: Thôn Trà Phương, Xã Hồng Vân, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NỘI THẤT MINH DUYỆT

Mã số thuế: 0901073941 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Duyệt
Địa chỉ: Thôn Tân Viên, Xã Hồng Vân, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH DƯƠNG ANH BÌNH

Mã số thuế: 0901039683 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Đan Tràng, Xã Hồng Vân, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ ĐA

Mã số thuế: 0901027409 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thọ
Địa chỉ: Thôn Tân Viên, Xã Hồng Vân, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HIẾU HẠNH

Mã số thuế: 0901005162 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hạnh
Địa chỉ: Thôn Trà Phương, Xã Hồng Vân, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH K & FINE

Mã số thuế: 0901003648 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Việt Giang
Địa chỉ: Thôn Trà Phương, Xã Hồng Vân, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ ĐẠI DŨNG

Mã số thuế: 0900935380 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Đào
Địa chỉ: Thôn 2 Trà Phương, Xã Hồng Vân, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH SUV

Mã số thuế: 0900918635 - Đại diện pháp luật: Uông Văn Song
Địa chỉ: Thôn Tân Viên, Xã Hồng Vân, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG VÂN

Mã số thuế: 0900914253 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Băng
Địa chỉ: Trà Phương, Xã Hồng Vân, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ TRÍ NGUYỄN

Mã số thuế: 0900869226 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thương
Địa chỉ: Thôn Đan Tràng 2, Xã Hồng Vân, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ ĐẠI HƯNG

Mã số thuế: 0900631093 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Luân
Địa chỉ: Thôn Đan Tràng, Xã Hồng Vân, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SƠN NAM

Mã số thuế: 0900535368 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn Trà Phương, Xã Hồng Vân, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ÂN TÂM

Mã số thuế: 0900530024 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Ân
Địa chỉ: Thôn Trai Thôn, Xã Hồng Vân, Huyện Ân Thi, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH NƯỚC BIỂN YẾN

Mã số thuế: 0900489418 - Đại diện pháp luật: An Quốc Hải
Địa chỉ: Thôn Trà Phương, Xã Hồng Vân, Huyện Ân Thi, Hưng Yên