Doanh nghiệp tại Xã Hợp Thanh, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ HÀ TUYÊN

Mã số thuế: 5400507298 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tuyên
Địa chỉ: Đội 1, xóm Cáp, Xã Hợp Thanh, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PT HỢP THANH

Mã số thuế: 5400504970 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Quân
Địa chỉ: Xóm Thanh Hà, Xã Hợp Thanh, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ CÂY CÓ MÚI XÃ HỢP THANH

Mã số thuế: 5400498491 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Lý
Địa chỉ: Xóm Gạo, Xã Hợp Thanh, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NAM KHÁNH

Mã số thuế: 5400308736 - Đại diện pháp luật: Chử Văn Định
Địa chỉ: Xóm Cáp, Xã Hợp Thanh, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình