Doanh nghiệp tại Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH DỆT VIỆT HÙNG

Mã số thuế: 5400534284 - Đại diện pháp luật: Tạ Công Việt
Địa chỉ: Thôn Cao Đường, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG V-BROTHERS

Mã số thuế: 5400533241 - Đại diện pháp luật: Trần Nam Bắc
Địa chỉ: Thôn Om Trại, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI DƯƠNG HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400532897 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Hải
Địa chỉ: Thôn Đồng Om, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH TMDV THÀNH ĐÔ

Mã số thuế: 5400530272 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngà
Địa chỉ: Thôn Quyền Thị, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC HUY TÂY BẮC

Mã số thuế: 5400529767 - Đại diện pháp luật: Phan Mạnh Tuấn
Địa chỉ: Xóm Thạch Quyền, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO DƯƠNG XANH

Mã số thuế: 5400529492 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Đức
Địa chỉ: Xóm Đồng Đăng, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU TRƯỜNG MINH

Mã số thuế: 5400528717 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Minh
Địa chỉ: Thôn Cao Đường, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU CÔNG NGHỆ CAO HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400527336 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Thủy
Địa chỉ: Thôn Phương Viên, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 5400527047 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thoại
Địa chỉ: Thôn Văn Thái, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÙNG VƯƠNG THỦ ĐÔ

Mã số thuế: 5400525498 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Bách
Địa chỉ: Thôn Ngái Om, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG LTV

Mã số thuế: 5400525057 - Đại diện pháp luật: Võ Tiến Dũng
Địa chỉ: Thôn Om Làng, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH TM VÀ SX THÉP PHÚC ANH

Mã số thuế: 5400523927 - Đại diện pháp luật: Lê Trọng Phúc
Địa chỉ: Cầu Đươn, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400519529 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Long
Địa chỉ: Thôn Đồng Đăng, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ANH ĐỨC

Mã số thuế: 5400519046 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Chín
Địa chỉ: Thông Đồng Phú, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ XUÂN ĐIỆU

Mã số thuế: 5400515073 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Điệu
Địa chỉ: Xóm Tiên Hội, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐA NGÀNH THANH PHÚ TUẤN

Mã số thuế: 5400514993 - Đại diện pháp luật: Đặng Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Quèn Chùa, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC LIỆU HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400514337 - Đại diện pháp luật: Trịnh Quang Thịnh
Địa chỉ: Thôn Om Làng, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO KHANG HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400514087 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Đức
Địa chỉ: Thôn Thạch Quyền, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH DỆT MAY CAO DƯƠNG THẮNG

Mã số thuế: 5400513527 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thích
Địa chỉ: Thôn Thạch Quyền, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG MINH TĐ HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400509418 - Đại diện pháp luật: Lý Quốc Việt
Địa chỉ: Thôn Om Ngái, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐẠT HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400508559 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Đạt
Địa chỉ: Thôn Đồng Đăng, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRÀ THẢO DƯỢC HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400506583 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ánh Tuyết
Địa chỉ: Thôn Đồng Bon, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỊNH CAO DƯƠNG

Mã số thuế: 5400499086 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Long
Địa chỉ: Thôn Quyền Chùa, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚ THÀNH AN

Mã số thuế: 5400497152 - Đại diện pháp luật: Lê Thu Trang
Địa chỉ: Thôn Om Trại, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH HÀ NỘI SÔNG HỒNG

Mã số thuế: 5400496800 - Đại diện pháp luật: Đặng Hoài Nam
Địa chỉ: Thôn Om Trại, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH 68 HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400493535 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Đạt
Địa chỉ: Thôn Đồng Đăng, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AN THỊNH SỐ 1

Mã số thuế: 5400491217 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hà Thắng
Địa chỉ: Thôn Đồng Đăng, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỒNG VÂN

Mã số thuế: 5400482639 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Bảo
Địa chỉ: Xóm Đồng Đăng, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO DƯƠNG PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 5400481787 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Uyên
Địa chỉ: Thôn Om Trại, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NGÂN SƠN

Mã số thuế: 5400481240 - Đại diện pháp luật: Trần Đại Nghĩa
Địa chỉ: Xóm Om Làng, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN NAT

Mã số thuế: 5400473786 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Thanh
Địa chỉ: Xóm Quèn Thị, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN GỐM HỒNG HÀ

Mã số thuế: 5400472863 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ: Thôn Đồng Phú, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH CAO DƯƠNG

Mã số thuế: 5400464397 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hải Hà
Địa chỉ: Thôn Đồng Ngô, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI PHÁT HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400452546 - Đại diện pháp luật: Ngô Xuân Thi
Địa chỉ: Thôn Đồng Phú, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ AN VIỆT

Mã số thuế: 5400430038 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Dũng
Địa chỉ: Thôn Om Làng, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TRẦN PHÚ

Mã số thuế: 5400378652 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Ngọc
Địa chỉ: Thôn Đồng Ngô, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HIỀN LƯƠNG

Mã số thuế: 5400367298 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mạnh
Địa chỉ: Thôn Đồng Đăng, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THẠCH KIM HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400366833 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Hà
Địa chỉ: Thôn Om Làng, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚ ĐỈNH

Mã số thuế: 5400365195 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Bảy
Địa chỉ: Mỏ đá số 5, thôn Om Trại, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIÊN HÀ - HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400329768 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Hồng
Địa chỉ: Km 444 đường Hồ Chí Minh, thôn Om Làng, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP DẦU NHỚT VALINE

Mã số thuế: 5400321487 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Phương
Địa chỉ: Thôn Ngái Om, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG ĐẠT

Mã số thuế: 5400320557 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Bảy
Địa chỉ: Thôn Ngái Om, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 5400277943 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Phong
Địa chỉ: Thôn Ngái Om, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HỢP TIẾN

Mã số thuế: 0500581095 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Đăng
Địa chỉ: Thôn Quèn Thị, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGỌC THẢO HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400260280 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hiên
Địa chỉ: Thôn Đông đăng ( nhà ông Nguyễn Minh Sơn), Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình