Doanh nghiệp tại Tỉnh Hòa Bình

UBND XÃ TRUNG THÀNH HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400192030 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trung thành - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Xã Trung thành, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400192009 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu liên phương Thị trấn Đà bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND XÃ NGỌC LÂU HUYỆN LAC SƠN

Mã số thuế: 5400191943 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ngọc lâu - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Ngọc lâu, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CHI CỤC THI HÀNH ÁN HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400191968 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đà bắc - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Thị trấn Đà bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND XÃ XUẤT HOÁ HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191911 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Xuất hoá - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Xuất hoá, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ ĐỊNH CƯ HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191929 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Định Cư - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Định Cư, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ NGỌC SƠN HUYỆN LAC SƠN

Mã số thuế: 5400191936 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Ngọc sơn - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, xã Ngọc sơn, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ BÌNH CẢNG HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191894 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Bình cảng - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, xã Bình cảng, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ PHÚC TUY HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191904 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã phúc tuy - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, xã phúc tuy, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ TÂN LẬP HUYỆN LAC SƠN

Mã số thuế: 5400191862 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân lập - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Tân lập, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND THỊ TRẤN VỤ BẢN HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191887 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn vụ bản, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ QUÝ HOÀ HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191830 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quý hoà - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Quý hoà, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ YÊN PHÚ HUYỆN LAC SƠN

Mã số thuế: 5400191848 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên phú - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Yên phú, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ MIỀN ĐỒI HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191855 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Miền đối - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Miền đối, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ VĂN NGHĨA HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191816 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Văn nghĩa - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Văn nghĩa, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ MỸ THÀNH HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191823 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mỹ Thành - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Mỹ Thành, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ BÌNH CHÂN HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191781 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bình chân - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Bình chân, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ VŨ LÂM HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191799 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vũ lâm - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Vũ lâm, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ VĂN SƠN HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191809 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã văn sơn - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã văn sơn, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ BÌNH HẺM HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191742 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bình hẻm - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Bình hẻm, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ PHÚ LƯƠNG HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191767 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phú lương - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Phú lương, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ CHÍ THIỆN HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191774 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chí thiện - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Chí thiện, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ THANH NÔNG

Mã số thuế: 5400191654 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

UBND THỊ TRẤN THANH HÀ

Mã số thuế: 5400191661 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

UBND XÃ LẬP CHIỆNG HUYỆN KIM BÔI

Mã số thuế: 5400191573 - Đại diện pháp luật: Ubnd Xã Lập Chiệng Huyện Kim B
Địa chỉ: xóm Lập, Xã Lập Chiệng, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

UBND XÃ NAM THƯỢNG HUYỆN KIM BÔI

Mã số thuế: 5400191608 - Đại diện pháp luật: Ubnd Xã Nam Thượng Huyện Kim B
Địa chỉ: Xóm Nam Thượng, Xã Nam Thượng, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

UBND XÃ NUÔNG DĂM HUYỆN KIM BÔI

Mã số thuế: 5400191647 - Đại diện pháp luật: Ubnd Xã Nuông Dăm Huyện Kim Bô
Địa chỉ: Xã Nuông Dăm, Xã Nuông Dăm, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

UBND XÃ TUÂN ĐẠO HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191527 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tuân Đạo - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, xã Tuân Đạo, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ LIÊN VŨ HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191492 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Liên Vũ - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, xã Liên Vũ, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ TỰ DO HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191502 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tự Do - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, xã Tự Do, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ ÂN NGHĨA HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191478 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã ân Nghĩa - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, xã ân Nghĩa, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ YÊN NGHIỆP HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191485 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Yên Nghiệp - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, xã Yên Nghiệp, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ TÂN MỸ HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191446 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tân Mỹ - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, xã Tân Mỹ, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ NHÂN NGHĨA HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191453 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Nhân Nghĩa - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, xã Nhân Nghĩa, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ THƯỢNG CỐC HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191460 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thượng Cốc - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, xã Thượng Cốc, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ HƯƠNG NHƯỢNG HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191421 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Hương Nhượng, Xã Hương Nhượng, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ CHÍ ĐẠO HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191439 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Chí Đạo - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, xã Chí Đạo, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

BAN QUẢN LÝ CHỢ VỤ BẢN HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191397 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191414 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Hữu Nghị - TT Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191372 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐẠI ĐỒNG

Mã số thuế: 5400191365 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Tràn - ân Nghĩa, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191326 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Hữu Nghị - TT Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 5400191333 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Hữu Nghị - TT Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191340 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Diển
Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CÔNG AN HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191291 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Vụ Bản, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

PHÒNG CÔNG NGHIỆP XD HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191301 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Hữu Nghị - TT Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191319 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Hữu Nghị - TT Vụ Bản, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191284 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Hữu Nghị - TT Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ THƯỢNG TIẾN HUYỆN KIM BÔI

Mã số thuế: 5400191206 - Đại diện pháp luật: Ubnd Xã Thượng Tiến Huyện Kim
Địa chỉ: , Xã Thượng Tiến, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

UBND XÃ THƯỢNG BÌ HUYỆN KIM BÔI

Mã số thuế: 5400191213 - Đại diện pháp luật: Ubnd Xã Thượng Bì Huyện Kim Bô
Địa chỉ: xóm Khoai, Xã Thượng Bì, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình