Doanh nghiệp tại Tỉnh Hòa Bình

VÀNG BẠC THUẬN HIỀN

Mã số thuế: 5400100209 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Thuận
Địa chỉ: Tổ 4 Phường Tân Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

TIỆM VÀNG LONG QUÝ

Mã số thuế: 5400100294 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số nhà 176- Cù chính Lan, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 5400100375 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: số 170 đường Cù chính lan, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY CÔNG NGHỆ PHẨM HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400100745 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 2A Tổ 12, Phường đồng tiến, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH ĐÀ GIANG

Mã số thuế: 5400100632 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 185 Đường Cù Chính Lan, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

VÀNG BẠC HẢI HÀ

Mã số thuế: 5400100664 - Đại diện pháp luật: Đặng Tuấn Phất
Địa chỉ: Số 200 - Cù Chính Lan, P.Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

VÀNG BẠC NAM CHÍNH

Mã số thuế: 5400100752 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Nam
Địa chỉ: 42A - Cù chính lan, P.Phương lâm, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI QUYẾT TIẾN

Mã số thuế: 5400101604 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 19 phường Đồng tiến, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TỈNH HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400101139 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 37 đường Cù Chính lan, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG BÌNH MINH

Mã số thuế: 5400101097 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 1B - Tổ 20, phương đồng tiến, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

XN XD THUỶ LỢI GIAO THÔNG MINH KHÁNH

Mã số thuế: 5400100865 - Đại diện pháp luật: Phùng Minh Khánh
Địa chỉ: Số 18, Tổ 19, phường Chăm mát, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400100978 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, Phương đồng tiến, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NEW STARS HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400524039 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Vân
Địa chỉ: Số nhà 47/175, tổ 6, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình