Doanh nghiệp tại Tỉnh Hòa Bình

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN YÊN THUỶ

Mã số thuế: 5400192714 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn hàng trạm - Huyện Yên Thuỷ - Hòa Bình, Thị trấn hàng trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 5400192513 - Đại diện pháp luật: Đào Minh Tiến
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 5400192506 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thịnh
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG - VINASAN

Mã số thuế: 5400192270 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hòa
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

PHÒNG ĐỊA CHÍNH HUYỆN KỲ SƠN

Mã số thuế: 5400192256 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG AN HUYỆN KỲ SƠN

Mã số thuế: 5400192263 - Đại diện pháp luật: Bùi Mạnh Hà
Địa chỉ: , Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN KỲ SƠN

Mã số thuế: 5400192224 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN KỲ SƠN

Mã số thuế: 5400192231 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ HUYỆN KỲ SƠN

Mã số thuế: 5400192249 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KỲ SƠN

Mã số thuế: 5400192217 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đại Tá
Địa chỉ: Dân Hạ, Xã Dân Hạ, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ CAO SƠN HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400192168 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cao sơn - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Xã Cao sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND XÃ TOÀN SƠN HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400192129 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Toàn Sơn - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND XÃ TU LÝ HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400192150 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tu Lý - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Xã Tu Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND XÃ VẦY NƯA HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400192111 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vầy nưa - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Xã Vầy nưa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND XÃ ĐOÀN KẾT HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400192048 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đoàn kết - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Xã Đoàn kết, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND XÃ MƯỜNG CHIỀNG HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400192104 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường chiềng - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Xã Mường chiềng, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỘNG HOÀ

Mã số thuế: 5400191358 - Đại diện pháp luật: Đinh Thanh Tùng
Địa chỉ: xã Nhân nghĩa - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, xã Nhân nghĩa, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191407 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Liên Vũ - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, xã Liên Vũ, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400191975 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đà bắc - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Thị trấn Đà bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND XÃ HÀO LÝ HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400192143 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hào lý - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Xã Hào lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND XÃ HIỀN LƯƠNG HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400192175 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hiền Lương - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND XÃ TÂN DÂN

Mã số thuế: 5400192094 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Đốc
Địa chỉ: Xóm Tôm, Xã Tân Dân, Huyện Mai Châu, Hòa Bình

UBND THỊ TRẤN ĐÀ BẮC HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400192136 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Bắc
Địa chỉ: Tiểu khu Thạch Lý, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND XÃ TÂN MINH HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400192055 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Lại
Địa chỉ: Xã Tân minh - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Xã Tân minh, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND XÃ TÂN PHEO HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400192062 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân pheo - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Xã Tân pheo, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND XÃ YÊN HOÀ HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400192087 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên hoà - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Xã Yên hoà, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400192016 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đà bắc - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Thị trấn Đà bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND XÃ TRUNG THÀNH HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400192030 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trung thành - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Xã Trung thành, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400192009 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu liên phương Thị trấn Đà bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND XÃ NGỌC LÂU HUYỆN LAC SƠN

Mã số thuế: 5400191943 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ngọc lâu - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Ngọc lâu, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CHI CỤC THI HÀNH ÁN HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400191968 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đà bắc - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình, Thị trấn Đà bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND XÃ XUẤT HOÁ HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191911 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Xuất hoá - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Xuất hoá, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ ĐỊNH CƯ HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191929 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Định Cư - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Định Cư, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ NGỌC SƠN HUYỆN LAC SƠN

Mã số thuế: 5400191936 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Ngọc sơn - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, xã Ngọc sơn, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ BÌNH CẢNG HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191894 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Bình cảng - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, xã Bình cảng, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ PHÚC TUY HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191904 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã phúc tuy - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, xã phúc tuy, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ TÂN LẬP HUYỆN LAC SƠN

Mã số thuế: 5400191862 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân lập - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Tân lập, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND THỊ TRẤN VỤ BẢN HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191887 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn vụ bản, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ QUÝ HOÀ HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191830 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quý hoà - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Quý hoà, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ YÊN PHÚ HUYỆN LAC SƠN

Mã số thuế: 5400191848 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên phú - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Yên phú, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ MIỀN ĐỒI HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191855 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Miền đối - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Miền đối, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ VĂN NGHĨA HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191816 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Văn nghĩa - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Văn nghĩa, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ MỸ THÀNH HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191823 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mỹ Thành - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Mỹ Thành, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ BÌNH CHÂN HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191781 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bình chân - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Bình chân, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ VŨ LÂM HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191799 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vũ lâm - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Vũ lâm, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ VĂN SƠN HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191809 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã văn sơn - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã văn sơn, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ BÌNH HẺM HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191742 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bình hẻm - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Bình hẻm, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ PHÚ LƯƠNG HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191767 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phú lương - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Phú lương, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ CHÍ THIỆN HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191774 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chí thiện - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Chí thiện, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ THANH NÔNG

Mã số thuế: 5400191654 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình