Doanh nghiệp tại Xã Thượng Đạt, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH ĐAN UYÊN

Mã số thuế: 0801289104 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Uyên
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Thượng Đạt, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LINH HUYỀN

Mã số thuế: 0801285981 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Lụa
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Thượng Đạt, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MAY TRƯỜNG THÀNH HD

Mã số thuế: 0801263064 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thanh Nga
Địa chỉ: Khu dân cư số 1, thôn Thượng Triệt, Xã Thượng Đạt, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CÔNG TY TNHH HÀO HÙNG HD

Mã số thuế: 0801244833 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dung
Địa chỉ: Thôn Thượng Triệt, Xã Thượng Đạt, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HOÀNG MINH PHÁT

Mã số thuế: 0801235469 - Đại diện pháp luật: Phùng Minh Luận
Địa chỉ: Khu dân cư số 2, Xã Thượng Đạt, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 83

Mã số thuế: 0801220511 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tính
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Thượng Đạt, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC OANH HD

Mã số thuế: 0801193353 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ngọc
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Thượng Đạt, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIẾN ĐẠT - THƯỢNG ĐẠT

Mã số thuế: 0801146963 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Duẩn
Địa chỉ: Thôn Thượng Triệt, Xã Thượng Đạt, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG ĐẠT

Mã số thuế: 0800778977 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thượng Đạt, Xã Thượng Đạt, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP THƯỢNG ĐẠT

Mã số thuế: 0800655340 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Địa chỉ: Thôn Thượng Triệt, Xã Thượng Đạt, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG TRIỆU

Mã số thuế: 0800587933 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chiến
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Thượng Đạt, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRỌNG ĐỨC

Mã số thuế: 0800488837 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Trọng
Địa chỉ: Đội 4, thôn Tân lập, Xã Thượng Đạt, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THƯỢNG ĐẠT

Mã số thuế: 0800524482 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thơ
Địa chỉ: Thôn Thượng Triệt, Xã Thượng Đạt, Thành phố Hải Dương, Hải Dương