Doanh nghiệp tại Xã Thái Dương, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH LỢI

Mã số thuế: 0801375120 - Đại diện pháp luật: Lê Duy Linh
Địa chỉ: Thôn Hà Tiên, Xã Thái Dương, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI DƯƠNG HƯƠNG

Mã số thuế: 0801360653 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Hà Chợ, Xã Thái Dương, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP TRỊNH GIA

Mã số thuế: 0801310525 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Hậu
Địa chỉ: Thôn Hà Đông, Xã Thái Dương, Huyện Bình Giang, Hải Dương

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY LẮP TRƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 0801277589 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: ấp Hà, Xã Thái Dương, Huyện Bình Giang, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MAY THIÊN THANH

Mã số thuế: 0801246171 - Đại diện pháp luật: Nhữ Thị Hiên
Địa chỉ: Thôn Hà Tiên, Xã Thái Dương, Huyện Bình Giang, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI DƯƠNG PARK

Mã số thuế: 0801221593 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Việt
Địa chỉ: Thôn Hoàng Sơn, Xã Thái Dương, Huyện Bình Giang, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM PHƯƠNG HÀ

Mã số thuế: 0801187769 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hân
Địa chỉ: Thôn Kinh Trang, Xã Thái Dương, Huyện Bình Giang, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI THÀNH AN HD

Mã số thuế: 0801135094 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thiệp
Địa chỉ: Thôn Kinh Dương, Xã Thái Dương, Huyện Bình Giang, Hải Dương

VŨ VĂN HÙNG

Mã số thuế: 0801093694 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hà Đông, Xã Thái Dương, Huyện Bình Giang, Hải Dương

CÔNG TY TNHH THÀNH AN HD

Mã số thuế: 0801039129 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thiệp
Địa chỉ: Thôn Kinh Dương, Xã Thái Dương, Huyện Bình Giang, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯƠNG HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0801038855 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Hoàng Sơn, Xã Thái Dương, Huyện Bình Giang, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY DŨNG ANH

Mã số thuế: 0801036858 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hiểu
Địa chỉ: Thôn Hoàng Sơn, Xã Thái Dương, Huyện Bình Giang, Hải Dương

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THÁI DƯƠNG

Mã số thuế: 0800803983 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thái dương, Xã Thái Dương, Huyện Bình Giang, Hải Dương

TRƯỜNG MẦM NON THÁI DƯƠNG

Mã số thuế: 0800633227 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thái Dương - Huyện Bình Giang - Hải Dương, Xã Thái Dương, Huyện Bình Giang, Hải Dương

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI DƯƠNG

Mã số thuế: 0800633001 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Bản
Địa chỉ: Hà Tiên, Xã Thái Dương, Huyện Bình Giang, Hải Dương