Doanh nghiệp tại Xã Thành An, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHÚC LONG CHÂU

Mã số thuế: 5901194712 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thiên Lý
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thành An, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANH TRUNG NGUYÊN

Mã số thuế: 5901181047 - Đại diện pháp luật: Trần Công Lai Trung
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thành An, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ANH MINH SOLAR

Mã số thuế: 5901143450 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Thảo
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thành An, Thị xã An Khê, Gia Lai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG LƯỢNG SUNSHINE

Mã số thuế: 5901143443 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Tuấn
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thành An, Thị xã An Khê, Gia Lai

SƯ ĐOÀN 2

Mã số thuế: 5901136654 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Đôn
Địa chỉ: Xã Thành An, Xã Thành An, Thị xã An Khê, Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ANH TIẾN GIA LAI

Mã số thuế: 5901116175 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thành An, Thị xã An Khê, Gia Lai

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS VÕ NGUYÊN GIÁP

Mã số thuế: 5901104123 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hòa
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Thành An, Thị xã An Khê, Gia Lai

HTX NÔNG NGHIỆP VÀ KDDV XÃ THÀNH AN

Mã số thuế: 5901064110 - Đại diện pháp luật: Đường Hữu Hạnh
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thành An, Thị xã An Khê, Gia Lai

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THẾ PHÚC

Mã số thuế: 5900899477 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Thế
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thành An, Thị xã An Khê, Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN DUY ĐĂNG

Mã số thuế: 5900796873 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Duy
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thành An, Thị xã An Khê, Gia Lai

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHI LĂNG

Mã số thuế: 5900718603 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Thành An, Thị xã An Khê, Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN VĨ GIA LAI

Mã số thuế: 5900124568 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Chúc
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Thành An, Thị xã An Khê, Gia Lai

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THÀNH AN

Mã số thuế: 5900276761 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hạnh
Địa chỉ: Thôn 1 - Thành An, Xã Thành An, Thị xã An Khê, Gia Lai