Doanh nghiệp tại Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HƯNG NÔNG

Mã số thuế: 1402188353 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Lâm
Địa chỉ: Số 68 Ấp Bình Hòa Thượng, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VŨ CA

Mã số thuế: 1402156658 - Đại diện pháp luật: Lê Vũ Ca
Địa chỉ: Ấp Bình Hòa Trung, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ- XÂY DỰNG QUỐC AN THỊNH

Mã số thuế: 1402145818 - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Thanh Danh
Địa chỉ: Tổ 27, Ấp Bình Hòa Trung, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH OANH NHUNG

Mã số thuế: 1402143151 - Đại diện pháp luật: Đặng Thanh Tuấn
Địa chỉ: ấp Bình Hòa Trung, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH LÀNH VĂN

Mã số thuế: 1402132424 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lành
Địa chỉ: ấp Bình Hòa Thượng, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THƯỜNG THỚI HẬU A

Mã số thuế: 1402085157 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phong
Địa chỉ: ấp Bình Hòa Thượng, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐIỆN THOẠI PHÚ HUY

Mã số thuế: 1402071919 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Phú
Địa chỉ: ấp Bình Hòa Thượng, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN GỖ NGỌC THÁI

Mã số thuế: 1402034628 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhựt
Địa chỉ: Tổ 13, ấp Bình Hòa Thượng, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN TÌNH THỦY HỒNG NGỰ

Mã số thuế: 1401976993 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tình
Địa chỉ: Tổ 12, ấp Bình Hòa Thượng, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG KIM HƯƠNG NGỌC OANH

Mã số thuế: 1401965649 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dũng
Địa chỉ: Tổ 9, ấp Bình Hòa Thượng, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG KIM ÂN HỒNG NGỰ

Mã số thuế: 1401949005 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Em
Địa chỉ: Tổ 09, ấp Bình Hòa Thượng, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH MTV TIỆM VÀNG KIM KHÊN

Mã số thuế: 1401935901 - Đại diện pháp luật: Lý Kim Tùng
Địa chỉ: Tổ 10, ấp Bình Hòa Thượng, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

XÃ THƯỜNG THỚI HẬU A

Mã số thuế: 1401874310 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường Tuần Tra Biên giới, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUẬN DANH

Mã số thuế: 1401399633 - Đại diện pháp luật: Lưu Thanh Hải
Địa chỉ: Tổ 27, ấp Bình Hòa Trung, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỜNG THỚI HẬU A

Mã số thuế: 1401173756 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chí
Địa chỉ: ấp Bình Hoà Thượng, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

TRẠM Y TẾ THƯỜNG THỚI HẬU A

Mã số thuế: 1401139434 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bình Hoà Thượng, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỜNG THỚI HẬU A1

Mã số thuế: 1401079457 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bình Hoà Trung, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THƯỜNG THỚI HẬU A

Mã số thuế: 1400968573 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bình Hoà Trung, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

TRƯỜNG MẪU GIÁO THƯỜNG THỚI HẬU A

Mã số thuế: 1400915109 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bình Hoà Thượng, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỜNG THỚI HẬU A

Mã số thuế: 1400570528 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Lập
Địa chỉ: ấp Bình Hoà Thượng, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN KIM NGÂN ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1400469214 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Sương
Địa chỉ: Số 224, ấp Bình Hòa Thượng, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MỸ LỘC

Mã số thuế: 1400463205 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Tổ 13, ấp Bình Hòa Thượng, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NĂM NA

Mã số thuế: 1400462804 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Na
Địa chỉ: Tổ 9, ấp Bình Hòa Thượng, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN SOI

Mã số thuế: 1400144209 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Soi
Địa chỉ: Tổ 31, ấp Bình Hòa Trung, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp