Doanh nghiệp tại Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH GIÁP HẰNG

Mã số thuế: 6400415070 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giáp
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Tín, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MOON CAFE

Mã số thuế: 6400413267 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Hải
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Thắng, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỀN VIÊN XANH

Mã số thuế: 6400408362 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Việt
Địa chỉ: Thôn Tân Thịnh, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOAN GIẾNG HÙNG PHÁT

Mã số thuế: 6400408203 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lượng
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC CƯỜNG ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400405989 - Đại diện pháp luật: Tô Viết Cường
Địa chỉ: Quốc lộ 14, thôn Tân Thịnh, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MTV LỘC THỊNH GNS

Mã số thuế: 6400405315 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Huy
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Tín, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ STAR NET

Mã số thuế: 6400404872 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tâm
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400404590 - Đại diện pháp luật: Dương Ngọc Hải
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 6400403999 - Đại diện pháp luật: Thạch Thị Diễm
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH TÂM ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400394102 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hải
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH KHÁNH THƯ ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400392948 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Anh Thư
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NAM THỊNH PHÁT ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400392994 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Việt
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH TÍN ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400391648 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thành
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG VIỆT ĐỨC

Mã số thuế: 6400391091 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Lập
Địa chỉ: km7, Quốc lộ 14, Thôn Tân Thịnh, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN PHÁT ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400386415 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thụy Thủy
Địa chỉ: Thôn Tân Thịnh, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN VỸ

Mã số thuế: 6400386302 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mơ
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VINH PHƯỚC

Mã số thuế: 6400382481 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Phước
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG GIA PHÚ

Mã số thuế: 6400378414 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Như Quỳnh
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÃI NỨA

Mã số thuế: 6400369811 - Đại diện pháp luật: Phạm Duy Can
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DUYÊN HOÀI

Mã số thuế: 6400363030 - Đại diện pháp luật: Tô Thị Hoài
Địa chỉ: Thôn Tân Thịnh, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ NGHỆ THIỆN PHÁT

Mã số thuế: 6400352293 - Đại diện pháp luật: Ngô Đức Hưng
Địa chỉ: Thôn Tân Thịnh, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN LAND

Mã số thuế: 6400347046 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hồng
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH NGÔ MAI

Mã số thuế: 6400331381 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Mai
Địa chỉ: Số 32, thôn Tân Thịnh, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG LỘC HƯNG

Mã số thuế: 6400322965 - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Sáu
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÂN PHÁT ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400305180 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hải
Địa chỉ: Thôn Tân Thịnh, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUÂN HẰNG ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400293217 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Hằng
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIẾN THANH ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400292936 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Thanh
Địa chỉ: Thôn Tấn Tiến, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÂN LONG ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400292365 - Đại diện pháp luật: Lý Thị Vân
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH

Mã số thuế: 6400290343 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuý
Địa chỉ: Thôn Tân tiến, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT DŨNG ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400251714 - Đại diện pháp luật: Lê Viết Việt
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HÒA AN ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400218280 - Đại diện pháp luật: Tống Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

TRƯỜNG TIỀU HỌC HÀ HUY TẬP

Mã số thuế: 6400204337 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

Mã số thuế: 6400080018 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

UBND XÃ QUẢNG THÀNH THỊ XÃ GIA NGHĨA

Mã số thuế: 6400052010 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Quảng Thành, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông