Doanh nghiệp tại Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK NGO - ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400444804 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lâm Nghĩa
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HÀ NAM NINH

Mã số thuế: 6400435158 - Đại diện pháp luật: Đoàn Tuấn Anh
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MTV KHOA ĐĂNG

Mã số thuế: 6400420909 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Bảo
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ THIÊN LONG

Mã số thuế: 6400416878 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Quản
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHONG CƯỜNG ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400416853 - Đại diện pháp luật: Hồng Vĩnh Cường
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LONG HUỆ

Mã số thuế: 6400408570 - Đại diện pháp luật: Hồ Phạm Quốc Bảo
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI -CCT TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400400733 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Ninh
Địa chỉ: Thôn 4, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ -CCT TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400399728 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Ninh
Địa chỉ: Thôn 4, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400399703 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Ninh
Địa chỉ: Thôn 4, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ -CCT TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400399735 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Ninh
Địa chỉ: Thôn 4, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NÔNG PHÚ

Mã số thuế: 6400398428 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Liêm
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ĐÔNG TRÙNG THẢO NGUYÊN JG

Mã số thuế: 6400390690 - Đại diện pháp luật: Vương Thị Thu Thảo
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HIẾU THẢO 72 ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400390683 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khoa
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU PHÚC AN ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400390309 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuyên
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

HTX SẢN XUẤT TM DV NÔNG LÂM QUẢNG TÂM

Mã số thuế: 6400390299 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Sử
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400388123 - Đại diện pháp luật: Võ Bá Vấn
Địa chỉ: Thôn 01, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHƯƠNG THẾ GIA

Mã số thuế: 6400377763 - Đại diện pháp luật: Khương Thế Mạnh
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

HTX NÔNG NGHIỆP AN TOÀN VÀ THƯƠNG MẠI QUẢNG TÂM

Mã số thuế: 6400372268 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Nam
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẮK NÔNG THỊNH VƯỢNG

Mã số thuế: 6400363062 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Lẻn
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠT THANH THÚY

Mã số thuế: 6400360671 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRẦN THÀNH ANH

Mã số thuế: 6400346973 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Dân
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Quảng Tâm, thôn 5, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

BAN QUẢN LÝ CHỢ NÔNG SẢN HUYỆN TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400305864 - Đại diện pháp luật: Trương Đức Tuấn
Địa chỉ: Thôn 4, xã Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT CƯỜNG GIÁP ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400305060 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Kiều
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÚY ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400301725 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Trường
Địa chỉ: Thôn 01, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ BU NĐƠR

Mã số thuế: 6400301316 - Đại diện pháp luật: Điểu Lanh
Địa chỉ: Bon Bu NĐơr, xã Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI BẢO VY ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400294676 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Diệp
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TRUNG THUỶ ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400293827 - Đại diện pháp luật: Song Thanh Phương
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH ĐẠI GIA THUẬN ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400286890 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Sơn
Địa chỉ: Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

UBND XÃ QUẢNG TÂM

Mã số thuế: 6400239273 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 5, xã Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN DŨNG

Mã số thuế: 6400237036 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

CỘNG ĐỒNG BON BUNƠ A VÀ B THUỘC XÃ QUẢNG TÂM

Mã số thuế: 6400201777 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quảng Tâm - Huyện Tuy Đức - Đắk Nông, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

HUỲNH THỊ THUỶ

Mã số thuế: 6400160305 - Đại diện pháp luật: Song Thanh Phương
Địa chỉ: Thôn 4, xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

TRƯỜNG MẦM NON HOẠ MI

Mã số thuế: 6400131431 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4, xã Quảng tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỮU TRIỀU

Mã số thuế: 6400109771 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dương
Địa chỉ: Thôn 1, xã Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚC LÂM THÀNH

Mã số thuế: 6400028628 - Đại diện pháp luật: Phương Lạc Thanh
Địa chỉ: Thác 72, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông