Doanh nghiệp tại Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN MINH LỘC PHÁT

Mã số thuế: 6400449986 - Đại diện pháp luật: TRẦN THỊ THOA
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT EAGLE GROUP

Mã số thuế: 6400444963 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thiên Hương
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MTV VĂN KHANG ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400440454 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Kỳ
Địa chỉ: Thôn Đầm Giỏ, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH BOANERGES

Mã số thuế: 6400435165 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Vân
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN VTS

Mã số thuế: 6400428802 - Đại diện pháp luật: Bùi Thịnh Vượng
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA PHÚ PHÁT

Mã số thuế: 6400418554 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Hiền
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH THỊNH 168

Mã số thuế: 6400417078 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Minh
Địa chỉ: Bản Đắk Thốt, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH ROYAL UNICORN

Mã số thuế: 6400405435 - Đại diện pháp luật: Hoàng Bá Vượng
Địa chỉ: Thôn Đầm Giỏ, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG DIỆP

Mã số thuế: 6400393162 - Đại diện pháp luật: Đinh Quang Trường
Địa chỉ: thôn 8, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU ANH KHOA

Mã số thuế: 6400391398 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Anh Vinh
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀN HƯƠNG ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400390669 - Đại diện pháp luật: Trần Hùng Thịnh
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU GIA PHONG PHÚ

Mã số thuế: 6400389462 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Giang
Địa chỉ: Thôn Bản Đầm Gió, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỮU CƠ HOÀNG NGUYÊN

Mã số thuế: 6400389536 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĂN CƯỜNG ĐĂK NÔNG

Mã số thuế: 6400389208 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Bản Đầm Giỏ, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN THỊNH ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400388028 - Đại diện pháp luật: Hoàng Tiến Lợi
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TOÀN PHÁT ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400365503 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Toàn
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MTV NGHĨA CA THUẬN HÀ

Mã số thuế: 6400365253 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ca
Địa chỉ: Bản Đầm Giỏ, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP VĂN ĐƯỢC

Mã số thuế: 6400363947 - Đại diện pháp luật: Ninh Văn Được
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 6400359362 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Lê
Địa chỉ: Bản Đầm Giỏ, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

HỢP TÁC XÃ TÂN TIẾN

Mã số thuế: 6400353716 - Đại diện pháp luật: Đậu Quang Hiếu
Địa chỉ: Bản Đầm Giỏ, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ QUANG TIẾN

Mã số thuế: 6400332314 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tình
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG THANH PHƯƠNG

Mã số thuế: 6400332307 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Định
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH ĐỨC LÊ

Mã số thuế: 6400332145 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Đức
Địa chỉ: Thôn 13, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

TRƯỜNG MẦM NON HOA BAN

Mã số thuế: 6400307290 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NINH KHUY PHÁT

Mã số thuế: 6400302817 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Ninh
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH QUÂN ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400297042 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Cơ
Địa chỉ: Bản Đầm Giỏ, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN TOÀN CÚC ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400294958 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Cúc
Địa chỉ: Bản Đầm Giỏ, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG CHỨC

Mã số thuế: 6400293746 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Chức
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHẠM THỊ MỪNG

Mã số thuế: 6400291604 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mừng
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

TNCN TỪ CNBĐS VÀ HĐL XÃ THUẬN HÀ

Mã số thuế: 6400274831 - Đại diện pháp luật: Tncn Từ Cnbđs Và Hđl Xã Thuận
Địa chỉ: Thuận Hà, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆP ƯỚC ĐẮK SONG

Mã số thuế: 6400246256 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Hiệp
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG ĐÌNH NĂNG ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400228659 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Lanh
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BẾ VĂN ĐÀN

Mã số thuế: 6400183863 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đầm Dỏ, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

TRƯỜNG TIỂU HỌC VỪA A DÍNH

Mã số thuế: 6400136905 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thuận Hà, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BẾ VĂN ĐÀN

Mã số thuế: 6400136912 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã thuận hà - Huyện Đắk Song - Đắk Nông, Xã thuận hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

UBND XÃ THUẬN HÀ

Mã số thuế: 6400057379 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Đầm Giỏ, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH QUỐC THÀNH

Mã số thuế: 6400053504 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Dũng
Địa chỉ: Km 134, quốc lộ 14 C, thôn 8, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông