Doanh nghiệp tại Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH BẢO SƠN ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400450124 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH AN ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400448816 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Sỹ
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MTV CH DESIGN

Mã số thuế: 6400448774 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Chương
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TUẤN LONG

Mã số thuế: 6400448069 - Đại diện pháp luật: BÙI TUẤN LONG
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ QUANG NGHIÊM

Mã số thuế: 6400447957 - Đại diện pháp luật: BÙI TUẤN LONG
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TRUNG KIÊN

Mã số thuế: 6400447964 - Đại diện pháp luật: BÙI TUẤN LONG
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH PHÚC PHÚ THÀNH ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400447587 - Đại diện pháp luật: BÙI VĂN NGHIÊM
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BTL VIỆT NAM

Mã số thuế: 6400445928 - Đại diện pháp luật: Bùi Tuấn Long
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO TUẤN LONG

Mã số thuế: 6400445773 - Đại diện pháp luật: Bùi Tuấn Long
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO BTL

Mã số thuế: 6400445766 - Đại diện pháp luật: Bùi Tuấn Long
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO KHỞI HÀ VIỆT NAM

Mã số thuế: 6400445780 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hà
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO TUẤN LONG VIỆT NAM

Mã số thuế: 6400445808 - Đại diện pháp luật: Bùi Tuấn Long
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO KHỞI HÀ

Mã số thuế: 6400445798 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hà
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TUẤN LONG VIỆT NAM

Mã số thuế: 6400445815 - Đại diện pháp luật: Bùi Tuấn Long
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ĐẠI ĐỨC ĐỊNH

Mã số thuế: 6400440172 - Đại diện pháp luật: Đinh Trường
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HIGG

Mã số thuế: 6400436867 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hà
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH DŨNG ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400436105 - Đại diện pháp luật: Phạm Tấn Dũng
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA BẢO ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400436095 - Đại diện pháp luật: Phạm Tiếng Việt
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO NHH

Mã số thuế: 6400436088 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hà
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO NHH VIỆT NAM

Mã số thuế: 6400436056 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hà
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH NCB VIỆT NAM

Mã số thuế: 6400436031 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bảo Chung
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO NCB

Mã số thuế: 6400436017 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bảo Chung
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHH VIỆT NAM

Mã số thuế: 6400436024 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hà
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NCB VIỆT NAM

Mã số thuế: 6400435990 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bảo Chung
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BAFOOD

Mã số thuế: 6400434820 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Tuấn
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MTV KHẢI MINH ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400433633 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN ĐỨC ĐẠT
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁ KHƯƠNG ĐĂK NÔNG

Mã số thuế: 6400430294 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khương
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SƠN PHÊ ĐĂK NÔNG

Mã số thuế: 6400430015 - Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Sơn
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 6400429059 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Ninh
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GIA VỊ CAO NGUYÊN

Mã số thuế: 6400426442 - Đại diện pháp luật: HOÀNG MINH PHONG
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH DANO TECH

Mã số thuế: 6400424445 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ðăng Tuyên
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG MINH KHANG ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400423113 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khứ
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH VŨ THANH QUÂN

Mã số thuế: 6400423096 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cốc Vũ
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH VŨ NAM QUÂN - NAM N'JANG

Mã số thuế: 6400423064 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cốc Vũ
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SẠCH DHC

Mã số thuế: 6400420786 - Đại diện pháp luật: Hồ Việt Cường
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

HỢP TÁC XÃ HỒ TIÊU BỀN VỮNG NAM JANG

Mã số thuế: 6400420874 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Phượng
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO PHONG VÂN

Mã số thuế: 6400420779 - Đại diện pháp luật: Ngô Hữu Vĩnh
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHỞI HÀ

Mã số thuế: 6400420345 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hà
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH VĂN HUY

Mã số thuế: 6400420183 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huy
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO GIA LONG

Mã số thuế: 6400420176 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Long
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG NCT

Mã số thuế: 6400419413 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Lý
Địa chỉ: Thôn Boong Rinh, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHẬT HỒNG ĐĂK NÔNG

Mã số thuế: 6400417663 - Đại diện pháp luật: Hồ Nguyễn Nhật Hồng
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐS-ĐN-01

Mã số thuế: 6400416638 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Bích Liên
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MTV THỊNH PHÁT ĐẮK SONG

Mã số thuế: 6400415521 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Luyến
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH ĐỊA NÔNG NHÀ ĐẤT ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400412908 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Định
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH SAN

Mã số thuế: 6400406220 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Châu
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH DANO GREEN

Mã số thuế: 6400400388 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Minh Huệ
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU VĂN QUANG

Mã số thuế: 6400398869 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quang
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

HTX NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ VÀ HỮU CƠ ĐỒNG NGUYÊN

Mã số thuế: 6400398805 - Đại diện pháp luật: Tạ Ngọc Phin
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NS THÀNH LỘC

Mã số thuế: 6400396974 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Ánh
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Đắk Nông