Doanh nghiệp tại Xã Đăk Hoà, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI GỖ LỘC PHÁT

Mã số thuế: 6400451689 - Đại diện pháp luật: Hồ Ngọc Hải
Địa chỉ: Thôn Đăk Hòa, Xã Đăk Hoà, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400449383 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngận
Địa chỉ: Thôn Rừng Lạnh, Xã Đăk Hoà, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNH PHƯỢNG ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400448252 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng
Địa chỉ: Thôn Rừng Lạnh, Xã Đăk Hoà, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ ĐĂKHILL

Mã số thuế: 6400444201 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Huy
Địa chỉ: Thôn Rừng Lạnh, Xã Đăk Hoà, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MTV TẬP ĐOÀN ĐẠI BÌNH MINH - XUÂN LỘC AN VN

Mã số thuế: 6400444113 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Rừng Lạnh, Xã Đăk Hoà, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUẨN FARM ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400405682 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Chuẩn
Địa chỉ: Thôn Đắk Hòa 1, Xã Đăk Hoà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÝ NHÀN

Mã số thuế: 6400404110 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Lý
Địa chỉ: Thôn Đắk Sơn III, Xã Đăk Hoà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HÒA PHÁT

Mã số thuế: 6400397992 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dương
Địa chỉ: Thôn Đắk Hòa 1, Xã Đăk Hoà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

HỢP TÁC XÃ CƯA XẺ GỖ VƯỜN TÂN BÌNH

Mã số thuế: 6400388772 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Tân Bình 2, Xã Đăk Hoà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUẢNG THẠNH

Mã số thuế: 6400331543 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt
Địa chỉ: Thôn Rừng Lạnh, Xã Đăk Hoà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

TRƯỜNG MẦM NON VÀNH KHUYÊN

Mã số thuế: 6400306681 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn, Xã Đăk Hoà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MTV NHỊP HẰNG

Mã số thuế: 6400302849 - Đại diện pháp luật: Đậu Thị Thúy Hằng
Địa chỉ: Thôn Đắk Hoà I, Xã Đăk Hoà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN OANH LIÊN ĐẮK SONG

Mã số thuế: 6400300231 - Đại diện pháp luật: Lê Như Lâm
Địa chỉ: Số 54, thôn Đắk Hòa I, Xã Đăk Hoà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YẾN HÀO ĐĂK NÔNG

Mã số thuế: 6400291467 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hào
Địa chỉ: Thôn Rừng Lạnh, Xã Đăk Hoà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

TNCN TỪ CNBĐS VÀ HĐL XÃ ĐĂK HÒA

Mã số thuế: 6400274782 - Đại diện pháp luật: Tncn Từ Cnbđs Và Hđl Xã Đăk Hò
Địa chỉ: Đăk Hòa, Xã Đăk Hoà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG ANH

Mã số thuế: 6400197383 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đại Châu
Địa chỉ: Số nhà 35, thôn Đăk Hoà 1, Xã Đăk Hoà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN CHÍ THANH

Mã số thuế: 6400137070 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đăk Hoà - Huyện Đắk Song - Đắk Nông, Xã Đăk Hoà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

UBND XÃ ĐĂK HÒA

Mã số thuế: 6400057361 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Rừng Lạnh, Xã Đăk Hoà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC PHÁT (CỬA HÀNG XĂNG DẦU NGỌC PHÁT I)

Mã số thuế: 6400000358 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Phi
Địa chỉ: Thôn Đắk Hòa 1, Xã Đăk Hoà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP ĐỨC HÒA

Mã số thuế: 6000174649 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Lương
Địa chỉ: Thôn Rừng Lạnh, Xã Đăk Hòa, Xã Đăk Hoà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông