Doanh nghiệp tại Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO & TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU XUÂN AN

Mã số thuế: 2001369058 - Đại diện pháp luật: Đồng Văn Thế Vương
Địa chỉ: 270 Đường Quốc lộ 63, Ấp 6, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRẦN VẸN

Mã số thuế: 2001368752 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Vẹn
Địa chỉ: Số nhà 241 Ấp 6, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG PHÚC CÀ MAU

Mã số thuế: 2001366642 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Sang
Địa chỉ: Ấp 3, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG GIANG INTERNATIONAL

Mã số thuế: 2001363899 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Giang
Địa chỉ: Số 184, ấp 3, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN BẢO HÂN CÀ MAU

Mã số thuế: 2001362704 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thúy Oanh
Địa chỉ: Số 15, ấp 8, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO BẢO LONG

Mã số thuế: 2001362542 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Biển
Địa chỉ: ấp 2, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU KHÁNH KHOA

Mã số thuế: 2001358786 - Đại diện pháp luật: Tăng Kiều Diễm
Địa chỉ: Ấp 2, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TRUNG TÍN CÀ MAU

Mã số thuế: 2001335316 - Đại diện pháp luật: Hồ Trường Duy
Địa chỉ: Ấp 5, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH CÀ MAU

Mã số thuế: 2001331382 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Ấp Tân Dân, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHÍ HẢI MEDIA

Mã số thuế: 2001328340 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Hải
Địa chỉ: Số 74, ấp 2, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG HÒA THUẬN

Mã số thuế: 2001325283 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuận
Địa chỉ: ấp Tân Thuộc, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN QUÂN CÀ MAU

Mã số thuế: 2001318744 - Đại diện pháp luật: Biện Hữu Ái
Địa chỉ: ấp Tân Dân, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ XÂY DỰNG AN KHANG

Mã số thuế: 2001316578 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Toàn
Địa chỉ: Số 677, ấp Tân Thuộc, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH TIẾN

Mã số thuế: 2001307830 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Út
Địa chỉ: ấp 2, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT KHẨU LƯƠNG THỰC ANH DUY

Mã số thuế: 2001298791 - Đại diện pháp luật: Lê Kim Thoa
Địa chỉ: ấp 4, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XÂY DỰNG T&T

Mã số thuế: 2001297854 - Đại diện pháp luật: Cao Minh Tinh
Địa chỉ: Số 128, ấp 8, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒNG GIA HÂN

Mã số thuế: 2001297501 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Chi
Địa chỉ: ấp Tân Dân, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CÔNG TY TNHH CÁ CHÌNH - CÁ BÓNG TƯỢNG TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 2001278805 - Đại diện pháp luật: Quách Thanh Liêm
Địa chỉ: số 160, ấp 6, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA PHƯỚC HUY

Mã số thuế: 2001266415 - Đại diện pháp luật: Từ Quốc Khánh
Địa chỉ: ấp 6, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

DNTN TRẠI HEO GIỐNG AN XUYÊN

Mã số thuế: 2001246458 - Đại diện pháp luật: Mai Hồng Mỹ
Địa chỉ: 90, ấp 2, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN N K. NGUYÊN

Mã số thuế: 2001213004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng
Địa chỉ: Số 75, quốc lộ 63, ấp 2, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒNG MINH KHỞI

Mã số thuế: 2001204842 - Đại diện pháp luật: Hồng Minh Khởi
Địa chỉ: ấp Tân Dân, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUY NHẤT

Mã số thuế: 2001203503 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Quang
Địa chỉ: ấp Tân Dân, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TRANG TRÍ NỘI THẤT NGỌC YẾN

Mã số thuế: 2001187435 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thiết
Địa chỉ: Số 165, Quốc Lộ 63, ấp 3, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN THỦY SẢN NHẬT TRƯỜNG

Mã số thuế: 2001178783 - Đại diện pháp luật: Lê Nhật Trường
Địa chỉ: Số 218, ấp 3, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HUY NHẤT

Mã số thuế: 2001129306 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: ấp Tân Dân, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TÂN XUYÊN

Mã số thuế: 2001126143 - Đại diện pháp luật: Cao Minh Thất
Địa chỉ: Số 136, Kinh Xáng Phụng Hiệp, ấp 8, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

ĐỘI THUẾ XÃ AN XUYÊN THÀNH PHỐ CÀ MAU

Mã số thuế: 2001107045 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã An Xuyên, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

UNT XÃ AN XUYÊN THÀNH PHỐ CÀ MAU

Mã số thuế: 2001107052 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã An Xuyên, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CÔNG TY CP TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÂY DỰNG TÂN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 2001045783 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngoan
Địa chỉ: ấp Tân Thời, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN VÕ ĐƯỜNG

Mã số thuế: 2000458273 - Đại diện pháp luật: Lý Bé Nhỏ
Địa chỉ: ấp 3, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN PHÚC LỘC

Mã số thuế: 2000407825 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Bình
Địa chỉ: ấp 2, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Cà Mau